Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma

Theseus

Huom! Käyttökatko Theseuksen syöttölomakkeilla ti 4.4.2017 koko päivän. Käyttökatkon aikana Theseus-haku toimii normaalisti, mutta uusia opinnäytetöitä tai julkaisuja ei voi tallentaa tietokantaan. — OBS! Serviceavbrott i Theseus 4.4.2017. Under denna tid kan du söka material i Theseus, men det går inte att registrera examensarbeten eller publikationer. — Attention! There is a service break on Theseus on Tuesday 4th April 2017. During the break theses and publications upload is out of use. However, information retrieval can be done.

Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma

 

Uusimmat viitteet