Uusimmat viitteet

 • Huoltajien osallisuus eräässä Espoon ostopalvelupäiväkodissa 

  Kiiski, Henna; Alikoski, Laura (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän laadullisen opinnäytetyön aiheena oli selvittää, miten huoltajien osallisuus toteutuu eräässä Espoon ostopalvelupäiväkodissa. Aluksi yhteistyöpäiväkodilta tuli toive toiminnallisesta opinnäytetyöstä, koska huoltajia ...
 • Muistipeli kuvaohjeineen osallisuuden ja kielen kehityksen tukemiseksi varhaiskasvatuksessa 

  Puistola, Aija-Maarit; Koskinen, Sanna Meeri Johanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyömme toteutettiin toiminnallisen opinnäytetyön muodossa. Työn tarkoituksena oli luoda muistipeliin pelikortit sekä kuvaohjeet selkokieltä ja selkokuvia hyödyntäen. Tavoitteenamme oli luoda etenkin suomea toisena ...
 • Kun taide kohtasi median varhaiskasvatuksessa 

  Kuosmanen, Taru (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toiminnallisen opinnäytetyön aiheena on mediakasvatuksen toteuttaminen varhaiskasvatuksessa Kohtaamistaiteen keinoin. Tutkimuskysymys oli, miten Kohtaamistaide ja mediakasvatus voidaan yhdistää. Syntyi uudenlainen menetelmä, ...
 • "Miércoles Multicultural -Kulttuurien keskiviikko" Tietoisuuden lisääminen monikulttuurisuudesta ja alkuperäiskansoista varhaiskasvatuksessa luovin menetelmin 

  Volama, Annika (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän kansainvälisen opinnäytetyön tarkoituksena oli lisätä tietoisuutta monikulttuurisuudesta ja alkuperäiskansoista varhaiskasvatuksessa luovien toimintojen keinoin. Tietousuuden lisääminen kohdistui niin päiväkodin ...
 • Nuorten tuettu työkokeilu ja -oppisopimus yrityksessä : Vantaan nuorisopalveluiden malli 

  Willman, Eija (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Alhainen koulutustaso sekä heikko työmarkkinatilanne aiheuttavat merkittäviä syrjäytymisen riskejä useiden nuorten aikuisten elämässä. Nuorten syrjäytyminen on yhteiskunnalle kestämätöntä sekä taloudellisesti, että ...
 • Liikunta varhaiskasvatuksessa : Liikuntaleikkipankki 3-6 vuotiaille 

  Kärki, Karoliina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda yhtenäinen kansio, johon on koottu paljon liikuntaleikkejä ja järjestää ohjattuja liikuntatuokioita tämän materiaalin pohjalta. Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda päiväkodin työntekijöille ...
 • Vertaisryhmien merkitys päihteistä toipumisessa ja identiteetin rakentumisessa 

  Utunen, Eeva; Rinta-Lusa, Elisa (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kerätä tietoa Oulunkylän ensikodille vertaisryhmien merkityksestä osana päihderiippuvaisten toipumisprosessia. Tarkoituksena oli selvittää vertaisryhmien merkitystä päihteistä toipumiseen ja ...
 • Nuorten turvatalojen sosiaalisen vaikuttavuuden ydintarinat 

  Ronkainen, Kaarina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäyteytyön tavoitteena oli selvittää, millaisia sosiaalisen vaikuttavuuden tarinoita Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvatalotoiminnasta syntyy. Opinnäytetyön tarkoituksena oli toimia Nuorten turvatalojen tutkivan ja ...
 • Englannin kieli mukaan päiväkodin arjen hetkiin 

  Vistbacka, Anniina; Bethell, Rebecca (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tuotoksena oli aktiviteettikirja. Aktiviteettikirja tuli työelämän yhteistyökumppanin, Oulunkylän englanninkielisen päiväkodin, käyttöön ja sen tavoitteena on lisätä englannin kieltä ...
 • TaiKo, välineitä taiteen ja kokijan kohtaamiseen 

  Virtanen, Maria (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää ikäihmisten parissa työskenteleville väline- ja toimintapaketti taidemuseossa käytettäväksi. Syntyi projekti nimeltä TaiKo, Taiteen Kokijat. Opinnäytetyö tehtiin ...
 • Kokemusasiantuntijuuden merkitys päihdekuntoutumisessa työntekijöiden näkökulmasta 

  Andersson, Pia; Kivenjuuri, Anni (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä kartoitettiin päihdekuntoutuksessa työskentelevien työntekijöiden ajatuksia ja kokemuksia kokemusasiantuntijatoiminnasta. Työ on tehty yhteistyössä A-klinikkasäätiön kanssa. Opinnäytetyön teoria pohjautuu ...
 • Rappioromantiikasta tasapainoon : työkirja päihderiippuvuudesta toipumiseen 

  Kasurinen, Inka (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on toiminnallinen pinnäytetyö. Kaksiosaisen opinnäytetyön tavoitteena on tehdä työkirja avohoidollisen päihdekuntoutuksen tueksi sekä teoriatietoon pohjautuva raportti työkirjan sisällöstä. Työkirjan tehtävät ...
 • Alaikäisten välinen seksuaalinen hyväksikäyttö 

  Wuorio, Pekka (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksen oli kerätä tietoa alaikäisten eli alla 18- vuotiaiden välisestä seksuaalisesta hyväksikäytöstä Suomessa haastattelemalla tematiikan parissa työskenteleviä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. ...
 • Huoltajien osallistaminen blogin avulla paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman työstössä 

  Ervasti, Anna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön aiheena on Kauniaisten kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman päivitystyöhön liittyvä blogi. Opinnäytetyön tavoitteina on varhaiskasvatussuunnitelman valmisteluprosessin näkyvyyden lisääminen ...
 • Nainen huumeiden käyttäjänä - Päihdetyöntekijän silmin 

  Löfberg, Cassandra; Vuorikoski, Tiina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää tuoko naiseus erityispiirteitä huumeiden käyttöön ja jos tuo niin mitä. Opinnäytetyötä varten on haastateltu huumeita käyttävien naisten kanssa työtä tekeviä päihdetyöntekijöitä, ...

Näytä lisää