Uusimmat viitteet

 • Digitalisaation mahdollisuudet markkinointiviestinnässä 

  Havukainen, Heidi; Pylkkänen, Hanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia digitalisaation mahdollisuuksia markkinointiviestinnässä. Kohdeyrityksenä toimi helsinkiläinen lahja- ja sisustustavaraliike. Tavoitteena oli selvittää kuinka kohdeyritys saa ...
 • Identiteettivarkaus ja sen vaikutukset uhriin 

  Puro, Jessica (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää identiteettivarkauden kriminalisoinnin määritelmiä ja siihen liittyvää sääntelyä sekä tutkia, mitä vaikutuksia rikoksella on uhriin ja kuinka uhrin on mahdollista ennaltaehkäistä ...
 • Etätyö ja sen kehittäminen Vantaan kaupungin maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialalla 

  Turunen, Piritta (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on Vantaan kaupungin maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala. Sen toiminnoista keskitytään kaupunkisuunnitteluun, tilakeskukseen ja kuntatekniikan keskukseen. Tutkimuksen tavoite ...
 • Omaan työhön vaikuttaminen - ajatuksia työntekijöiltä 

  Kankkunen, Tiina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia työn joustavuuden ja työntekijän omien vaikutusmahdollisuuksien merkitystä työhyvinvoinnille. Yhteistyöorganisaationa oli Jerusalemin kansainvälisen kristillisen suurlähetystön ...
 • Henkilöstön työtyytyväisyyden vaikutukset toiminnan tulokseen kuudessa eri puu- ja metalliteollisuuden alan pk-yrityksessä 

  Nissinen, Nelly (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää pienten ja keskisuurien yritysten henkilöstön työtyytyväisyyden taso sekä tekijät, jotka henkilöstö listaa tärkeimmiksi tekijöiksi oman työtyytyväisyytensä kannalta sekä kehityksenkohteet ...
 • Digitaalisen palvelupolun kehittäminen 

  Palosaari, Terhi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Onnistunut asiakaskokemus digitaalisessa ympäristössä voi olla merkittävä kilpailukeino. Asiakkaan näkökulmasta mietityt pienet sekä loppuun asti hiotut yksityiskohdat voivat tehdä suuren vaikutuksen. Tämän opinnäytetyön ...
 • Valmentavan johtamisen mahdollisuudet ravintola-alan ketjuyrityksessä 

  Toffela, Charlotta (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kohdeyrityksen johtamisen nykytilaa ja sitä, soveltuisivatko valmentavan johtamisen metodit kyseiselle ketjuyritykselle, joka toimii ravintola-alalla. Tarkoitus oli myös ...
 • Markkinointihyödyn saavuttaminen B2B-sisältömarkkinoinnilla asiantuntijaorganisaatiossa 

  Hokkanen, Ossi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli sisältömarkkinointi ja pienen yrityksen tunnettuuden lisääminen tuottamalla sisältöjä sosiaalisen median kanaviin. Työn tarkoituksena oli selvittää B2Basiantuntijayrityksen näkökulmasta ...
 • Sanomat selkeeks : integroidun markkinointiviestintäsuunnitelman luominen pienikokoiselle palveluyritykselle 

  Noko, Tiina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tutkii laadullisin menetelmin integroidun markkinointiviestintäsuunnitelman suunnitteluprosessia palveluyritykselle ja kuinka saada se osaksi yrityksen jokapäiväistä viestintää. Opinnäytetyön tarkoituksena ...
 • Vakuutusehtojen tulkinta ja soveltaminen yksityistapaturmavakuutuksissa 

  Oinonen, Milla-Maria (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten vakuutusehtoja tulisi tulkita ja soveltaa lainsäädännön, oikeuskäytännön ja sopimusoikeudellisten periaatteiden perusteella. Vakuutusehtojen tulkintaa on työssä tarkastelu ...
 • Rekrytointiprosessin kipukohdat työntekijän näkökulmasta : case: Yritys X 

  Silfverberg, Anna-Maria (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona henkilöstöpalvelualla toimivalle Yritys X:lle ja sen kohteena on eräs yrityksen kampanjarekrytointiprosessi, jossa etsitään asiakasyritykselle uusia työntekijöitä ulkoisen haun ...
 • Bannerimainonnan näkyvyys internetin keskustelupalstoilla 

  Kotiniemi, Miko (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee bannerimainonnan tavoittavuutta ja näkyvyyttä internetissä sijaitsevilla keskustelupalstoilla. Toimeksiantajana toimiva yritys on tätä ennen mainostanut internetissä todella vähän ja markkinointi ...
 • Uuden liiketoiminta-alueen kehittäminen 

  Korander, Katja (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia liiketoimintasuunnitelma HauHelp-yrityksen käyttöön. HauHelp on erikoistunut ongelmakoirien koulutukseen, tottelevaisuuskoulutukseen sekä ihmisen ja koiran välisen yhteistyön parantamiseen. ...
 • Yhdistystoiminnan kehittäminen : case: Espoon Yrittäjät 

  Hallikas, Mikke (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö toteutettiin Espoon Yrittäjien toimeksiannosta. Prosessin päätarkoituksena oli selvittää paikallisyhdistyksen jäsenyyden vuonna 2013 päättäneiden yrittäjien päätökseen johtaneita taustatekijöitä ja mielipiteitä. ...
 • Rahastosäästämisen myynnin kehittäminen pankin päivittäispalvelukonttorissa 

  Piirainen, Outi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Suomalaiset ovat perinteisesti olleet ahkeria talletustileille säästäjiä, joita sijoittajina on parhaiten kuvannut vähäinen riskinottohalukkuus ja maltillisuus. Viimeisimmät tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että ...

Näytä lisää