Uusimmat viitteet

 • Mentorointi osana urapolun kehittymistä 

  Kyrkkö, Amanda; Kyrkkö, Anniina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee mentorointia osana korkeakoulutettujen urapolun kehittymistä. Korkeakoulutetuilla tarkoitetaan tässä työssä ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoita. Tutkimuksen tavoitteena oli tuoda ...
 • Syklinen malli luotonvalvonnan ohjeiden kehittämiseksi : case: Onninen Oy 

  Eklund, Kaisa (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Onninen Oy:lle toimivat luotonvalvonnan ohjeet. Olemassa oleva ohjeistus oli vanhentunut, joten se oli käyttökelvoton. Kehittämistyö tuli siis tarpeeseen. Onnisella tapahtunut ...
 • Myyntilaskujen maksuajat ja luottotappioiden ennaltaehkäisy Yritys X:ssä 

  Nieminen, Katariina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kannattava liiketoiminta ja yrityksen positiivinen tulos perustuvat myyntiin ja myyntisaamisiin, jonka vuoksi on tärkeää tehdä myyntilaskutusprosessista tehokasta. Myyntilaskutusprosessi on yrityksen liiketoiminnan lisäksi ...
 • Korkeasaaren maine ja vaikuttavuus sosiaalisessa mediassa verrattuna valittuihin eläintarhoihin ja vapaa-ajankohteisiin 

  Heikkinen, Tanja; Knuutila, Linda (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyömme aiheena on Korkeasaaren maine, vaikuttavuus sekä brändikuva yrityksen sosiaalisessa mediassa verraten muihin eläintarhoihin sekä vapaa-ajanviettopaikkoihin. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Korkeasaaren ...
 • Sijoittajien palvelut ja niiden kehittäminen 

  Parkama, Tomas (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, miten sijoittajien palveluita voitaisiin kehittää. Finanssialan murros ja digitalisaation myötä jatkuvasti muuttuva maailma on muuttanut sijoitustoimintaa ja siihen liittyviä ...
 • Lasten Kivinokka : toimintamalli sidosryhmien aktivointiin 

  Sandberg, Sofia (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksen tavoitteena oli luoda toimintamalli miten aktivoida sopivia sidosryhmiä, joiden avulla lapset voisivat hyödyntää Kivinokan aluetta nykyistä paremmin. Tutkimuksessa selvitettiin mitä lapset tarvitsevat, miten ...
 • The creation of a content marketing plan for a new start-up in the financial sector 

  Kaitosalmi, Sanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  The thesis was made in collaboration with a Dutch start-up company operating in the financial sector. The company House of Pips has been operating since August 2016. The purpose and objectives of the thesis was to create ...
 • Liikelahjayrityksen digitaalisen markkinoinnin kyselytutkimus ja kehittäminen 

  Laasala, Anni (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa liikelahjapalveluja tarjoavalle Yritys X:lle tutkimus, jolla haluttiin selvittää asiakasyritysten sekä potentiaalisten asiakkaiden mielipiteitä toimeksiantajan digitaalisesta ...
 • Palkkahallinnon dokumentinhallinnan kehittäminen 

  Termala, Laura (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää toimeksiantajan palkkahallinnon dokumentinhallintaa. Opinnäytetyö oli toimeksianto yritykseltä X, joka toimii muodin vähittäismyynnissä. Tutkimus päätettiin toteuttaa, koska yritys ...
 • Rahastosäästäjän tekemät virheet 

  Ahlfors, Micky (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Perinteinen talousoppi, katsoo, että sijoittajat toimivat rationaalisesti. Viimeisen 40 vuoden aikana on kuitenkin noussut uusi koulukunta, behaviorismi, joka katsoo, että markkinoiden anomalioita voidaan selittää sijoittajien ...
 • CRM-järjestelmän hyödyntäminen urheilumarkkinointiyrityksessä 

  Pilli-Sihvola, Ville (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on Microsotf Dynamics CRM-järjestelmän käyttöönotto urheilumarkkinointiyrityksessä. Opinnäytetyöni tavoite on kehittää Starsquad Oy:n myyntiprosessia. Tehtävänäni on löytää myynnin ja ...
 • Kirjanpidon erityiskysymykset agentuuriliiketoiminnassa 

  Honkanen, Ilona (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tarkoituksena oli selvittää agentuuriliiketoimintaa harjoittavan yrityksen toimintaprosessit ja täydentää olemassa olevaa toimintaohjeistusta yleisimmissä kirjanpidon erityistilanteissa. Tällä pyritään sujuvoittamaan ...
 • Kiinteistönvälitysketjun markkinoinnin kehittäminen : case: yritys x:n sosiaalisen median markkinointisuunnitelma 

  Marttila, Jenni (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää kiinteistönvälitysketjun markkinointia laatimalla markkinointisuunnitelma sosiaaliseen mediaan. Yritys x on Suomen nopeimmin kasvava kiinteistönvälitysketju, jonka toimialaa on ...
 • Asuntosijoittamisen alkeet : kannattavuuteen vaikuttavat tekijät 

  Lember, Maris (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kuvata asuntosijoittamisen alkeita ja perusteita, jossa korostuvat pitkäaikaisen asuntosijoittamisen kannattavuus, tuottoon vaikuttavien tekijöiden hallinta sekä velkavivun käyttö. ...
 • Globaaleille markkinoille tähtäävät terveysalan digitaaliset innovaatiot 

  Murtonen, Mia (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on tehty toimeksiantaja Aspectus Oy:n pyynnöstä saada tutkimustietoa markkinoilla olevista suomalaisista terveydenhuoltoa tarjoavista mobiilisovelluksista. Tarkoituksena on antaa toimeksiantajalle tutkimuksellista ...

Näytä lisää