Uusimmat viitteet

  • Oulun matkailijat 2016-2017 

    Järviluoma, Jari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
    Selvityksessä hahmotetaan Oulussa vierailevien matkailijoiden asiakasprofiilia. Mistä vierailijat tulevat? Minkälainen heidän matkaseurueensa on? Mikä osuus matkailijoista on ensikertalaisia ja toisaalta Oulun kanta-asiakkaita? ...
  • Kainuun osallistuminen Barentsin alueen matkailun yhteismarkkinointiin 

    Järviluoma, Jari; Keränen, Virpi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
    Esiselvityksessä tarkastellaan kainuulaisten matkailutoimijoiden kiinnostusta osallistua laaja-alaiseen, laajimmillaan koko Barentsin alueen kattavaan kansainvälisen matkailun yhteismarkkinointihankkeeseen. Esimerkkinä ...
  • Kalajoen matkailijat 2016-2017 

    Järviluoma, Jari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
    Selvityksessä hahmotetaan Kalajoella vierailevien matkailijoiden asiakasprofiilia. Mistä vierailijat tulevat? Minkälainen heidän matkaseurueensa on? Mikä osuus matkailijoista on ensikertalaisia ja toisaalta Kalajoen ...
  • Kuusamon matkailijat 2016-2017 

    Järviluoma, Jari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
    Selvityksessä hahmotetaan Kuusamossa vierailevien matkailijoiden asiakasprofiilia. Mistä vierailijat tulevat? Minkälainen heidän matkaseurueensa on? Mikä osuus matkailijoista on ensikertalaisia ja toisaalta Kuusamon ...
  • Vuokatin matkailijat 2016 

    Järviluoma, Jari
    Kajaanin ammattikorkeakoulu; Muut julkaisut (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
    Selvityksessä hahmotetaan Vuokatissa vierailevien kotimaisten matkailijoiden asiakasprofiilia. Mistä vierailijat tulevat? Minkälainen heidän matkaseurueensa on? Mikä osuus matkailijoista on ensikertalaisia ja toisaalta ...
  • Kainuun matkailutilastollinen vuosikirja 2015 

    Järviluoma, Jari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2016)
    Tähän vuosikirjaan on koottu Kainuun ja sen kuntien matkailua kuvaavia tilastoja. Vuosikirjan luvut on jäsennetty tilastolähteittäin alkaen Tilastokeskuksen majoitustilastosta. Tilastojen lyhyen esittelytekstin jälkeen ...
  • Kainuun matkailutilastollinen vuosikirja 2014 

    Järviluoma, Jari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2015)
    Tähän vuosikirjaan on koottu Kainuun ja sen kuntien matkailua kuvaavia tilastoja. Vuosikirjan luvut on jäsennetty tilastolähteittäin alkaen Tilastokeskuksen majoitustilastosta. Tilastojen lyhyen esittelytekstin jälkeen ...
  • Kainuun matkailutilastollinen vuosikirja 2013 

    Järviluoma, Jari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2014)
    Vuonna 2013 Kainuun alueen matkailukehitys oli pääosin myönteistä. Matkailijoiden yöpymisiä rekisteröitiin yhteensä 992 896, mikä on uusi ennätys. Myös rekisteröity majoituskapasiteetti kasvoi alentamatta kuitenkaan ...
  • Katutason liikkeenharjoittajien näkemykset Kajaanin ydinkeskustan kehittämissuunnitelmista 

    Järviluoma, Jari; Makkonen, Inka; Keränen, Mikko (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2014)
    Tässä raportissa selvityksen kohteena ovat katutason yrittäjien mielipiteet Kajaanin ydinkeskustan kehittämissuunnitelmista. Selvityksen aineistona ovat yrittäjien haastattelut (tai vaihtoehtoisesti informoidut kyselyt), ...
  • Kainuun matkailutilastollinen vuosikirja 2012 

    Järviluoma, Jari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2013)
    Tähän vuosikirjaan on koottu Kainuun ja sen kuntien matkailua kuvaavia tilastoja. Vuosikirjan luvut on jäsennetty tilastolähteittäin alkaen Tilastokeskuksen majoitustilastosta. Tilastojen lyhyen esittelytekstin jälkeen ...
  • Suomussalmen matkailijatutkimus 2011-2012 : Väliraportti 

    Järviluoma, Jari
    Muut julkaisut (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2012)
    Suomussalmen kunta toteutti 2011-2012 matkailijatutkimuksen, jonka aineistona käytettiin kunnassa ja sen eri kohteissa vieraileville suunnattuja lomake- ja Internet-kyselyjä. Kyselyjen teko alkoi 20.6.2011 jatkuen vuoden ...