Uusimmat viitteet

 • Kokoonpanon tehostaminen ja mittarointi 

  Muurainen, Juho (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tarkoituksena oli määrittää radiaalimäntämoottoreita ja –rotaattoreita valmistavan Black Bruin Oy:n kokoonpanon nykytila ja luoda kehitystoimenpiteitä toiminnan tehostamiseksi. Toisena tarkoituksena oli tutkia ...
 • 3D-tulosteesta tarkkuusvalukappaleeksi 

  Linna, Lauri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja oli ProSolve Oy. ProSolve on jyväskyläläinen suunnittelutoimisto, joka on keskittynyt koneensuunnitteluun, mutta on jo monta vuotta tarjonnut 3Dtulosteita prototarkoitukseen. Yritys halusi ...
 • Kuorma-auton ennakkohuoltosuunnitelman toteutus 

  Virtanen, Mika (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja oli kuljetusalan yritys Antiokia Oy, joka operoi pääasiassa Etelä-Suomen alueella. Opinnäytetyön päätavoitteena oli luoda käytännössä toteuttamiskelpoinen ennakkohuoltosuunnitelma yrityksen ...
 • Paperikoneen kuivatusosan huoltotöiden turvallisuuden ja tehokkuuden kehittäminen 

  Rönkkö, Tuomas (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Valmet Technologiesin kuivatusosan suunnitteluyksikkö. Yritys on maailman johtava paperi-, sellu- ja energiateollisuuden automaation, teknologian, sekä palveluiden kehittäjä ja toimittaja. ...
 • Kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmän varastomoduulin käyttöönoton esiselvitys 

  Pölkki, Ville (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aihe oli toimeksiantajalle ajankohtainen, sillä yrityksen varastokirjanpito ja siihen liittyvät toiminnot olivat huonolla tasolla. Huono varastokirjanpito aiheuttaa ylimääräistä työtä sekä turhia kustannuksia, ...
 • Tiedonhaun tehostaminen suunnittelutoimistossa 

  Venäläinen, Elmeri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Elomatic Oy:n paperikoneita suunnitteleva Paper & Mechanical -yksikkö Jyväskylässä. Vuonna 2016 tehdyn kyselyn perusteella yritys halusi kehittää suunnittelijoiden tiedonhakua yhtenäistämällä ...
 • ISO 9001:2015 -laadunhallintajärjestelmä bioenergialaitosten valmistajalle 

  Santala, Joona (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja oli jyväskyläläinen kasvuyritys BioGTS Oy. Yritys valmistaa tehdasvalmisteisia skaalattavia moduulipohjaisia biokaasu- ja biodiesellaitoksia. Tavoite oli rakentaa yritykselle ISO 9001:2015 ...
 • Virtuaalisuunnittelun hyödyntäminen tuotekehityksen opetukseen 

  Saajamaa, Niko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Uuden teknologian mahdollisuudet herättivät mielenkiinnon toimeksiantajalla, Jyväsky-län ammattikorkeakoululla. Ammattikorkeakoululla oli seurattu aiheen kehittymistä jo tovin ajan ja laitteistojen yleistymisen seurauksena ...
 • Syvävedon voiteluaineet : Syvävedon kehittäminen uusien voiteluaineiden avulla 

  Oinonen, Kaisa (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Meconet Oy:n Äänekosken tehdas, joka on erikoistunut ohutlevyn syvävetotuotteiden valmistamiseen ja simulointiin. Opinnäytetyön tavoitteena oli syvävedon voitelun kehittäminen, jolloin ...
 • Lähivalmistusoppimisympäristön suunnittelu 

  Ahonen, Sami (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Lähivalmistusoppimisympäristön suunnittelun tavoitteena oli kartoittaa lähivalmistuksen nykytila ja tulevaisuuden tarpeet. Sen perusteella suunniteltiin lähivalmistusoppimisympä- ristö, joka palvelee sekä alueen yrityksiä ...
 • Prosessikehitys ohjelmoinnissa ja tilauskäsittelyssä 

  Limmeri, Ville (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän kehitysprojektin toimeksiantajana oli HT Laser Oy. Heillä oli tarve kehittää Keuruun yksikön tilauskäsittelyn ja ohjelmoinnin prosessia laadukkaammaksi ja virtaukseltaan tehokkaammaksi. Tällä vastattaisiin tehtaassa ...
 • Ohutlevykappaleen valmistuksen suunnittelu 

  Ekonen, Eetu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Elomatic Paper & Mechanical Oy ja lähtökohtana olivat toimeksiantajan asiakasyrityksen tavoitteet alentaa valmistuskustannuksiaan. Kustannuksia oli tarkoitus alentaa korvaamalla eräiden ...
 • Voimalaitoksen ennakkohuoltosuunnitelman laatiminen 

  Saarinen, Juha (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö suoritettiin Metsä Fibren Vilppulan sahalle ja työn toimeksiantajana toimi Caverion Suomi Oy, teollisuuden ratkaisut. Työn tavoitteena oli laatia Vilppulan sahan voimalaitokselle ennakkohuoltosuunnitelma, joka ...
 • Viilun tuotantolinjojen ennakkohuoltojen nykytilan kartoitus ja kehittäminen 

  Piiponniemi, Onni (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli UPM Jyväskylän Vaneritehdas, ja työ tehtiin mekaanisen kunnossapidon osastolle. Työn tavoitteena oli selvittää viilun tuotannon pullonkaulalinjojen ennakkohuoltojen nykytilanne, ja ...
 • Kierteityskoneen kehittäminen 

  Majoinen, Tero (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  PDR Engineering yrityksessä havaittiin tarve säädettävällä pyörimisnopeudella varustetulle kierteityskoneelle oman tuotannon käyttöön. Alustavasti oli myös pohdittu laitteen tuotteistamismahdollisuuksia. Toimeksiantaja, ...

Näytä lisää