Uusimmat viitteet

 • Katuruokamyyntipaikkojen kehittäminen kaupungeissa 

  Siltala, Semmi-Heikki (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tavoitteena oli selvittää kokemuksia liikkuvien elintarvikehuoneistojen käyttöön suunnitelluista myyntipaikoista. Työn toimeksiantajana toimi Jyväskylän kaupunki, ja työ rajattiin koskemaan kaupunkien vuokraamia ...
 • Hyväntekeväisyysyhdistyksen tunnettavuuden parantaminen ja toiminnan kehittäminen : Summer Slam 2016 

  Koivu, Tiina; Pihlman, Laura (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, miten toimeksiantajan, Keski-Suomen Lasten ja Nuorten Liikunnan Tuki ry:n tunnettavuutta voidaan lisätä ja kehittää yhdistyksen toimintaa, johon liittyy vahvasti kerran vuodessa tapahtuva ...
 • Ulkoilmatapahtuman pelastussuunnitelma : Musiikkifestivaalien turvallisuus ja riskien arviointi 

  Lukkari, Antti (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli saada aikaan selkeä, hyödyllinen ja ytimekäs pelastussuunnitelmaan liittyvä tietopaketti. Tutkimuksen tarkaksi näkökulmaksi tarkentui ulkoilmatapahtumiin luotavat pelastussuunnitelmat ...
 • Kauppakeskus Matkuksen piha-alueen asiakaslähtöinen kehittäminen 

  Penttinen, Heli (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tehtävänä oli kehittää kauppakeskus Matkus Shopping Centerin piha-aluetta asiakaslähtöisesti. Toimeksiantajana oli Matkus Shopping Center. Tavoitteena oli selvittää asiakkaiden toiveita piha-alueen käytöstä. Tutkimuksen ...
 • Yhteistyöllä ja pienillä muutoksilla laadukasta ruokaa ikääntyneille : Case: Kinnulan kunta 

  Jokinen, Jonna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella Kinnulan kunnan keskuskeittiön tuottamia ruokapalveluita ikääntyneiden näkökulmasta ottaen huomioon ikääntymiseen erityispiirteet. Kinnulan kunnan keskuskeittiö tuottaa ...
 • Puhdistuspalvelualan virtuaaliset oppimisympäristöt 

  Laakko-Leinonen, Mari (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten Puhdistuspalvelualan työpaikat voivat hyödyntää puhdistuspalvelualan virtuaaliset oppimisympäristöt - hankkeessa (Puhvi) tehtyä oppimisen ympäristöä, ja sen soveltuvuutta ...
 • Asiakaslähtöisyyttä Liiketoimintaan : Sport Bar Silverin palveluiden muotoilu 

  Andersson, Anna-Riikka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Palveluliiketoiminnassa on tärkeää ymmärtää asiakkaita ja heidän tarpeitaan, jotta palvelut tarjoaisivat asiakkaille juuri näiden hakemia hyötyjä. Asiakasymmärryksen avulla palveluita voidaan muotoilla asiakaslähtöisesti. ...
 • Kuivatut juurekset markkinoille : Asiakaskohderyhmänä retkeilijät 

  Paavola, Tiina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tiivistelmä Kotimaisia juureksia jatkojalostavassa yrityksessä haluttiin kartoittaa kuivattujen juuresten markkinoita asiakaskohderyhmänä retkeilijät. Tutkimus tehtiin mahdollista tuotteen jatkokehitystä varten. Tutkimuksessa ...
 • Kulttuurikahvilan konsepti 

  Latomäki, Susanna; Kantonen, Asta (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työ oli kahden eri oppilaitoksen opiskelijan yhteistutkimus heidän tulevaa yritystään varten. JAMKin palveluiden tuottamisen ja johtamisen- ja HUMAKin kulttuurituottaja -tutkinto-ohjelman opiskelijan tavoitteena oli tutustua ...
 • Kouluruoan ravitsemuksellinen laatu : Case: Toivakan kunta 

  Kaisko, Emmiina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, vastaako nykyinen kouluateria ravitsemussuosituksia Toivakan kunnassa. Tavoitteena oli myös kehittää toimivia kehitysideoita kouluateriaan, mikäli suositukset eivät toteutuisi ...
 • Katuruokatoiminnan omavalvonta ja sen suunnittelu 

  Tolonen, Lauri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tavoitteena oli laatia ohjeistus omavalvontasuunnitelman laatimiseen liikkuvalle elintarvikehuoneistolle. Tutkimuksen tavoitteena oli ilmiön ymmärtäminen ja kriittisten kohtien esiin tuominen ohjeistukselle. Työn ...
 • Asukkaiden kokemukset asuntojen ja rappukäytävien pintamateriaalikorjauksesta 

  Karhila, Anniina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö sr. Se toteutti KOAS Letkut -kohteeseensa asuntojen ja rappukäytävien pintamateriaalikorjauksen, joka oli uusi toimintatapa. Keski-Suomen opiskelija ...
 • Sosiaalisen median markkinointi : Case: Ravintola Le Qulkuri 

  Heinikangas, Silja; Aaltola, Asta (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ravintola Le Qulkurin sosiaalisen median palveluita ja kanavia ja saada ne vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita ja toiveita. Tavoitteena on lisätä vuorovaikutusta sosiaalisessa ...
 • Motivoivaa ohjausta nuoren urheilijan välipalakäyttäytymiseen : Toimintamallin rakentaminen Keski-Suomen Urheiluakatemialle 

  Ojala, Amanda; Korpi, Riikka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia toimintamalli Keski-Suomen Urheiluakatemialle yläkouluikäisten urheiluluokkalaisten ravitsemuksen ohjaukseen. Toimintamalli testattiin käytännössä ohjaamalla välipalakäyttäytymistä. ...
 • Alexandria-pankkiiriliikkeen sijoitusneuvojien motivaatio 

  Babenjuk, Marta (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Motivaatio on suorassa suhteessa työn tuloksiin. Motivoituneena ihminen on valmis antamaan ja tekemään enemmän kuin häneltä odotetaan, ja motivaatio mahdollistaa parempien tulosten saavuttamisen. Tutkimuksen tavoitteena ...

Näytä lisää