Uusimmat viitteet

 • Palvelukulttuurin muutos : Case Osuuskauppa Arinan ruokaravintolat 

  Matikainen, Tanja (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten palvelukulttuurin muutos näkyy Osuuskauppa Arinan ruokaravintoloissa Oulun seudulla ja millaisia tulevaisuuden heikkoja signaaleja palvelukulttuurin kehittymisessä on ...
 • Arkitaidot osana lapsiperheiden elämänhallintaa 

  Määttänen, Sanna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tutkittua tietoa lapsiperheiden arkitaidoista yhteiskunnallisen päätöksenteon ja palvelutuotannon tueksi. Tutkimus on osa Marttaliiton ”Lapsiperheiden arjen tukeminen” -hanketta, joka ...
 • Asiakaspalvelun poikkeamat vammaisten ja muiden asiakkaiden välillä 

  Suoranta, Jaana (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää vammaisten ja muiden asiakkaiden kokemat poikkeamat asiakaspalvelussa. Tutkimuskysymyksinä olivat, miten vammaista asiakasta palvellaan verrattuna muihin asiakkaisiin ja mitä informaatiota ...
 • Kangasalan kunnan ateria- ja siivouspalveluyksikön osaamisen nykytilan kartoitus ja uudet osaamistarpeet 

  Kattelus, Sanna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitä osaamista Kangasalan kunnan ateria- ja siivouspalveluyksikön työntekijöillä on tällä hetkellä. Uusi toimintatapa ja organisaatiomuutos tulevat voimaan lokakuussa 2017, minkä ...
 • Kunta, muutos ja julkiset ruokapalvelut 

  Paavola, Eija (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka julkiset ruokapalvelut tulevaisuudessa järjestetään. Työssä selvitettiin myös, mitä haasteita julkisilla ruokapalveluilla tulevaisuudessa on. Tutkimuksessa tuotiin myös esille ...
 • Osaamisen johtamisen tila Puolustusvoimien palvelukeskuksessa 

  Kuosmanen, Tanja (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön lähtökohtana oli Puolustusvoimien sisäisten palvelujen tuottamismallin muutosprosessi ja palvelukeskuksen perustaminen sekä työntekijöiden osaamisen johtaminen. Tavoitteena oli selvittää osaamisen johtamisen ...
 • Osaava Kokki : Osaamisvaatimukset kokin työpaikkailmoituksissa 

  Harju, Riitta (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tavoitteena oli nostaa esille osaamista, jota kokilta vaaditaan työpaikkailmoitusten perusteella. Työpaikkailmoitukset otettiin TE-palveluiden internetsivuilta huhtikuussa 2015 ja 2016 Lapin, Pirkanmaan ja Helsingin ...
 • Erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistyminen: : Case Särkänniemi 

  Koskinen, Jaana (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Yhteiskunnallinen vastuu ja vastuu sosiaalisesta pääomasta, työntekijöistä, on poliittisesti ja markkinataloudellisesti ajankohtainen aihe. Tasa-arvo ja kokemus kuulumisesta yhteiskuntaan on tärkeää oman itsetunnon ja ...
 • Suomalaiset voivat olla ylpeitä maksuttomasta kouluruoasta 

  Jokilahti, Anna-Maija (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mitä etua yhteiskunnalle on ollut siitä, että Suomessa on ollut tarjolla kouluissa maksuton kouluruoka jo 60 vuoden ajan. Työn tavoitteena oli selvittää myös miltä näyttää maksuttoman ...
 • Viinitrendit : Ennakointia tulevaisuuden viininkuluttajasta 

  Kuusijärvi, Minna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli ennakoida lähitulevaisuuden kuluttaja- ja viinitrendejä. Tutkimuksella haettiin vastausta kysymykseen, millainen on tulevaisuuden viininkuluttaja. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa ennakkotietoa ...
 • Asiakkuudenhallinta : Kumppanuuden kehittäminen 

  Hanhisuanto, Suvi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Työn tavoitteena oli tutkia asiakkuudenhallintaa ja keskittyä kumppanuusmallin mukaisen toiminnan tutkimiseen. Kaupungin strategiseksi tavoitteeksi on asetettu kumppanuuden toimintamalli. Työn tavoitteena on selvittää ...
 • Maku ja musiikki molekyyligastronomian näkökulmasta 

  Korhonen, Ismo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tiivistelmä Opinnäytetyössä selvitettiin, vaikuttaako taustalla soitettava musiikki makuaistimuksen syntyyn. Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää mahdollinen yhteys kuullun musiikin vaikutuksesta makuaistimukseen ja onko ...
 • Asiakaslähtöisen kotipalveluaterian kehittäminen Järvi-Pohjanmaalla 

  Hautaniemi, Marjatta (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyössä selvitettiin asiakkaiden arvoja ja ateria-sanan merkitystä Järvi-Pohjanmaan kotipalvelun alueella. Lisäksi selvitettiin tilaajan, tuottajan ja asiakkaan näkemyksiä ateriapalvelusta sekä tulevaisuuden ...
 • Esteettömyys lentomatkailussa : Case: ADHD-oireiset matkailijat 

  Morris, Jaana (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tarkoituksena oli tutkia, mitä esteettömyystarpeita ADHD-oireisilla matkailijoilla on lentomatkailussa ja kuinka lentomatkailun palveluja voidaan kehittää vastaamaan paremmin näihin esteettömyystarpeisiin. Esteettömyyttä ...
 • Matkailun ja palvelukulttuurin kehittäminen Etelä-Kymenlaaksossa : Kulttuurin vaikutus asiakasymmärrykseen 

  Äijälä, Virpi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Työn tavoitteena oli selvittää matkailun ja palvelukulttuurin nykytilaa Etelä-Kymenlaaksossa. Saatua tietoa hyödynnetään Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston kou-lutustarjonnan tuotekehityksessä. Tutkimus toteutettiin ...

Näytä lisää