Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Cumulus Resort Airport Congress Center hotel online review analysis 

  Kalliomäki, Saku (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  The aim of the thesis is to find easily implemented solutions to better the online reviews of Cumulus Resort Airport Congress Center. Guest reviews are a valuable marketing tool for online reputation for hotels. Online ...
 • Musiikkimaisemia hotelleissa - taustamusiikin nykytila helsinkiläisissä hotelleissa 

  Alén, Noora (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Moniaistisuus on nousemassa oleva uusi trendi hotelliympäristössä. Hotellivieras haluaa ja tarvitsee tulevaisuudessa personalisoitua palvelua ja palvelumiljöötä, jossa hotellien äänimaisema ja musiikki tulevat olemaan ...
 • Kuinka kehittää Ecological Food Plan -konsepti palvelumuotoilun avulla? 

  Hettula, Tiina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ruokatottumuksemme ja elämäntapamme uhkaavat ympäristön kantokykyä eli ekologista kestävyyttä. Ruoka ja asuminen ovat suurimpia ympäristöhaittoja aiheuttavia tekijöitä, joihin jokainen voi omalla kulutuksella suoraan ...
 • Wordpress-sovelluksen käyttöönotto ja ylläpito Docker-teknologialla 

  Ohvo, Juha-Matti (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suorittaa Wordpress-sovelluksen käyttöönotto Docker-teknologialla. Lisäksi asensin Wordpressin virtuaalipalvelinympäristöön ja vertailin käyttöönoton nopeutta ja helppoutta Dockeriin verrattuna. ...
 • Google Adwords vs Facebook Ads 

  Metsänen, Matias (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Digitaalinen markkinointi eli digimarkkinointi on tällä hetkellä markkinointimaailman kuu-mimpia osa-alueita. Tässä opinnäytetyössä syvennytään kahteen eri digimarkkinoinnin to-teutustapaan; hakusanamainontaan ja sosiaalisen ...
 • Vientitoiminnan rahoitus Yrityksessä X 

  Liukkonen, Anselmi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena on tarkastella, millaisia mahdollisuuksia pk-yrityksellä on saada rahoitusta vientitoiminnalleen sekä, kuinka rahoituksellisia menetelmiä käytetään vientitoiminnan riskienhallintaan. Rahoitusmah ...
 • Asiakaskokemuksen kehittäminen Expedit Finland Oy:ssä 

  Jääskelä, Virve (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aihe on yrityksen Expedit Finland Oy liiketoiminnan kehittäminen asiakaskokemuksen kautta. Tavoitteena oli Expeditin sisäinen alkukartoitus asiakaskokemuksen kehittämisen pohjaksi kvalitatiivisen kyselyn ...
 • ParisRio TravelChannel -YouTube-kanavan tunnettuus ja kehittäminen 

  Lempiäinen, Panu (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on tehty matkahakupalvelu ParisRiolle. Työn tarkoituksena on edistää ParisRio TravelChannel -YouTube-kanavan toimintaa tutkimalla kanavan tämänhetkistä tunnettuutta ja matkavideoiden kiinnostavuutta. ...
 • Leading a Lean Transformation in a game studio 

  Da Silva, Erison (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  This Master’s thesis researches the implementation of a Lean Transformation at a game studio from the perspective of leadership. The purpose of the application of Lean principles and tools is to create a high-performance ...
 • Vertaiscoachingin hyödyntäminen Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opinnäytetyöprosessissa 

  Mäki, Riina-Mari (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoitus on vertaiscoachingia hyödyntäen kehittää toimeksiantajan Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opinnäytetyöprosessia. Raportissa kuvataan yhteiskehittämisellä toteutetun vertaiscoch ...
 • Nuorten työntekijöiden odotukset esimiestyölle Talokeskuksessa 

  Vilkama, Oskari (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena on nuorten työntekijöiden odotukset esimiestyölle, sekä niihin vaikuttaneet aiemmat kokemukset esimiestyöstä. Opinnäytetyön avulla selvitetään myös millä tavalla esimiestyö ja johtaminen yleisellä ...
 • Tutkimussihteerin työn tarkastelu ympäristöministeriössä 

  Harjula, Heli (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ympäristöministeriössä toteutetaan erilaisia hankkeita ja tutkimuksia, joiden työhön ja byrokratiaan osallistuu tutkimussihteeri, joita työskentelee kaikilla osastoilla. Tutkimussihteerin työnkuvan järjestämistä ja sisältöä ...
 • Instagram-markkinointisuunnitelma ravintola Bistrolle 

  Kosunen, Katariina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Sosiaalisen median merkitystä nykyajan markkinoinnissa on vaikea kiistää. Yksi sen tärkeimmistä sovelluksista on jatkuvasta kasvusta nauttiva kuvien ja videoiden jakopalvelu Instagram, joka vetoaa käyttäjiin visuaalisuudellaan. ...
 • Annual reports that strengthen corporate reputation: meeting the needs and expectations of the investors 

  Khashchanskaya, Evgenia (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Public companies are legally obliged to disclose annual financial results to their shareholders, investors or any other interested audiences. The documents that provide such disclosure are commonly known as annual reports, ...
 • Entry Strategies to the Russian Market. Case: ML Components GmbH 

  Alferova, Anna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Internationalization significance grows constantly, and various SMEs around the world con-duct its processes on a regular basis today. Every firm analyses which country’s market is beneficial and profitable for its own ...

Näytä lisää