• Increasing Direct Booking in Hotels 

   Morales, Tara (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   The aim of this study is to offer suggestions on how hoteliers can improve their processes to increase bookings made through hotel websites otherwise known as direct booking. The research discusses the impact of consumer ...
  • Markkinointiviestintäsuunnitelma uusien internet-sivujen lanseeraukseksi HEF Group Oy:lle 

   Husu, Mira (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö on markkinointiviestintäsuunnitelma, joka on tehty toimeksiantona HEF Group Oy:lle. Yritys on yksi Suomen vauhdikkaimmin kasvavista yrityksistä profiilituotteiden alalla ja sen toimintaan kuuluu brändättyjen ...
  • Ensiaskeleita-opas : Kotoutumista tukevan vertaisryhmäohjauksen verkko-oppaan kehittämisprojekti 

   Kaijalainen, Olga (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyönäni toteutin verkko-oppaan Helsingin kaupungin kotouttamispalveluja kehittä-välle hankkeelle. Euroopan sosiaalirahaston rahoittama KYKY – Yhteisöllinen vastuu ja yksilölliset työpolut -hanke palkkasi minut ...
  • Responsiivisen verkkosivun suunnitelu ja toteutus: kauneushoitola Athene 

   Halinen, Sini (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä luodaan verkkosivut helsinkiläiselle kauneushoitola Athenelle käyttäen Wordpress – sisällönhallintajärjestelmää. Idea opinnäytetyöhön saatiin keskustelusta toimeksiantajayrityksen nykytilanteesta ja ...
  • Mustaa valkoisella - kirjallisen perehdytysohjeen toteutus ulkosuomalaislehden harjoittelijoita varten 

   Ihamäki, Saana (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyön raportissa esitellään toimeksiantona tehty kirjallinen perehdytysohjeistus, joka on kohdistettu viikkolehden toimitusharjoittelijoille. Toimeksiantajayritys julkaisee Pohjois-Amerikan suurinta suomenkielistä ...
  • Järjestelmänvalvoja Network Services Finland Oy 

   Paavola, Juha (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Päiväkirjaopinnäytetyön tavoite oli tutkia ammattikorkeakouluopiskelijan kehittymistä ammattilaiseksi ja vastavalmistuvan pätevyyttä tietotekniikka-alan työhön. Työ toteutui järjestelmänvalvojan tehtävissä helsinkiläisessä ...
  • Sidosryhmätutkimus osana strategian toteuttamista Suomen Lentopalloliitto ry:ssä 

   Huhtamo, Minna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Toiminnallisen työn tavoitteena oli luoda Lentopalloliitolle vuosittainen sidosryhmätutkimus osaksi strategiaa. Sen avulla halutaan lisätä dialogia sidosryhmien ja Lentopalloliiton välillä, fokusoida käytössä olevia ...
  • Malta as a Wedding Destination 

   Demicoli, Daniel (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   I have chosen this subject because I feel myself honoured to be part of the wedding day of the couples, that most off them they have been working hard to make this day one to re-member. The wedding industry in Malta is ...
  • Vietnam’s Image as a tourism destination from the points of view of Finnish travellers 

   Huynh, Tuyet (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   This thesis aims to study the image of Vietnam tourism from the perspectives of Finnish people, especially in how they would prefer to travel to Vietnam, the motivations to trav-el there and how to improve Vietnam as a ...
  • Myyjän henkilökohtaisen myyntitaidon kehittäminen 

   Peltola, Kirsi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö on tehty toimeksiantona Candyfloss Clothing Oy:n pyynnöstä. Työ on toteutettu yhteistyössä kauppiaan Jaana Lesosen kanssa. Kauppias omistaa kaksi Jack and Jones miestenvaateliikettä. Liikkeet sijaitsevat Turussa ...
  • Food and Talk - tapahtuman onnistuminen ja ruoka-alan trendit 

   Paalanne, Henri (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Food and Talk on Food Camp Finlandin järjestämä tapahtuma, joka järjestettiin tänä vuonna ensimmäisen kerran. Tapahtuma ja sen sisältö on suunnattu ruoka-alan ammattilaisille ja tänä vuonna tapahtumassa oli useita alan ...
  • Kumppaniyhteistyön kehittäminen Taitaja-tapahtumassa 

   Gröhn, Tytti (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Raportin tarkoituksena on selvittää, miten yhteistyötä Taitaja-tapahtumassa voidaan kehittä sekä saada tietoa, miten yhteistyökumppanit ovat tapahtumasta hyötyneet, jotta yhteistyökumppaneiden hankinta jatkossa helpottuisi. ...
  • Validation of Non-Formal and In-Formal Learning within the Food and Beverage Department of The Institute of Tourism Studies Malta : VNFIL 

   Atkins, Jesmond (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   The area that I have explored in my thesis is about validation of non-formal and in formal learning within the food and beverage area of the hospitality sector. In this thesis I have explored other validation processes ...
  • Browser's Memory Profiling Automation 

   Liu, Lucy (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   This is a commission thesis done for Comptel Oyj’s Necterday UI Platform, Team Terra. The commissioning party wanted to have automated memory profiling for browser so it would be easier for the developers to see the quality ...
  • Käsimatkatavaroiden määrän vähentäminen lentoliikenteessä 

   Luosta, Juri (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa, miksi käsimatkatavaroiden kanssa matkus-tetaan ja mitkä asiat voisivat houkuttaa ruumamatkatavaran ostoon. Tutkimus suoritettiin, koska käsimatkatavaroiden määrä on kasvanut ...
  • CRM-projektin muutoksenhallinta 

   Brandt, Dmitrij (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Suuri kiinnostukseni asiakkuudenhallintaprojektien muutoshallintaan ja niiden onnistuneeseen läpivientiin saivat minut valitsemaan opinnäytetyöni aiheeksi juuri asiakkuudenhallinnan (engl. customer relationship management, ...
  • Investigating critical factors that tourists go through to become residents 

   Picco, Albert (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tourism in Malta is an important sector of the country’s economy, contributing to about 15% of the Nation’s Gross Domestic Product. Malta is situated in the middle of the Mediterranean Sea, half way between Gibraltar and ...
  • Indian weddings in Malta: Impacts and Pespective 

   Micallef, Helena (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   The idea behind this title is purely for my own interest, as I believe this could be a very ben-eficial niche market for the Maltese Tourism Industry. It all started due to the fact that the Institute was approached by a ...
  • Foreign Direct Investments (FDIs) Case: Ways of Attracting Foreign Investments in Republic of Kosovo 

   Hasani, Fisnik (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   The objective of the study is to suggest ways of attracting Foreign Direct Investments (FDIs) in Republic of Kosovo. I will study why FDIs are attracted in Republic of Kosovo and how it will affects the development and ...
  • Suomalaisyritysten kansainvälistyminen Intiaan vuosina 2000 – 2016 

   Laitinen, Julia (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee kansainvälistymistä ilmiönä sekä kansainvälistymistä kehitty-ville markkinoille – erityisesti Intian markkinoille. Opinnäytetyön tutkimustehtävänä on sel-vittää, ”Miksi suomalaisyritykset ovat ...