Viitteet 1-15 / 5375

  • Yritys X: Sisäisen rekrytointiprosessin yhtenäistäminen 

   Pitkänen, Nea (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aihe syntyi toimeksiantajayrityksen aidosta tarpeesta kehittää omaa sisäistä rekrytointiprosessiaan vuoden 2016 loppupuolella. Suunnittelu ja toteutus aloitettiin alkuvuodesta 2017. Opinnäytetyön tavoitteena ...
  • Impacts of Immigration on the Economy Case: Afghan immigrants in Finland 

   Nawroz, Mohammad Taher (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   This study assesses and evaluates the effects of Afghan immigrants on the Finland’s economy. It is plausible that immigration may become highly significant for Finland’s economy by resulting in stronger economic growth. ...
  • Prosessiautomatisointi organisaatioiden välistä tiedon-siirtoa hyödyntäen 

   Kälvälä, Henri (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä tutkimuksen kohteena oli myyntiprosessin automatisointiprojekti, joka toteutettiin kohdeyrityksen toimeksiantona. Projektin tavoitteena oli vähentää manuaalista työtä ja siten vapauttaa resursseja ...
  • Opi työssä : uusia toimintamalleja opintojen aikaisen työn opinnollistamiseen 

   Haaga-Helia ammattikorkeakoulu; Kotila, Hannu; Mäki, Kimmo; Vanhanen-Nuutinen, Liisa; Moisio, Anu; Pettersson, Alisa; Aura, Pirjo (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opintojen aikaista työntekoa ei enää voi pitää ongelmana vaan mahdollisuutena. Työn opinnollistamisen työkalujen myötä opiskelijoiden tyytyväisyys opintoihin lisääntyy, kiinnittyminen työelämään paranee ja korkeakoulusta ...
  • 21 tapaa tehostaa korkeakouluopintoja 

   Haaga-Helia ammattikorkeakoulu; Kotila, Hannu; Mäki, Kimmo (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä julkaisu avaa 21 tapaa tehostaa korkeakouluopintoja. Kymmenen ammattikorkeakoulun pedagogia ja kehittäjää tuovat näkyviin konkreettisia toimintatapoja ja pedagogisia ratkaisuja, joilla tutkinto-opiskelua voidaan ...
  • Brand Licensing Processes and Workflows 

   Törmä, Kalle (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   The purpose of this Bachelor’s thesis project is to provide an end-to-end brand licensing workflow mapping and give the reader understanding of the brand licensing workflows and how they are connected in the overall process. ...
  • Yhteiskuntavastuun olennaisuustarkastelu suomalaisessa vientiyrityksessä 

   Miettinen, Ronja (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan erään suomalaisen vientiyrityksen yhteiskuntavastuun olennaisimpia asioita sidosryhmien näkökulmasta sekä tarkastellaan sidosryhmien välisiä eroja tuloksissa. Tutkimuskysymykseen haetaan ...
  • A comparison of facial recognition’s algorithms 

   Delbiaggio, Nicolas (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   The popularity of the cameras in smart gadgets and other consumer electronics drive the industries to utilize these devices more efficiently. Facial recognition research is one of the hot topics both for practitioners and ...
  • Intelligent Security System connected to IoT 

   Lopes Goncalves Magalhaes, Frederic (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   A home is a private place which means safe and secure. Everyone would like to keep an eye on his place but unfortunately doing it physically 24/7 is not possible. Fortunately, the technologies available nowadays can be ...
  • Technology Integration for Restaurants & Hospitality Industry in the Year 2025 

   Jasonos, Michael; McCormick , Richard (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   The aim of this research is to serve the reader with an experience that evaluates the direction of how technology in restaurants and the overall hospitality industry will change throughout the coming decade and how it will ...
  • Cloudia sopimushallinnan käyttöönotto Helsingin kaupungilla 

   Tuominiemi, Sami (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Cloudia sopimushallinnan käyttöohje Helsingin kaupungille
  • Luottamus toimittajan työvälineenä : Sosiaalisten taitojen ja vuorovaikutustaitojen merkitys luottamussuhteen rakentamiseen ja ylläpitoon 

   Suojanen, Janita (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   LUOTTAMUS TOIMITTAJAN TYÖVÄLINEENÄ käsittelee erilaisten vuorovaikutustaitojen ja sosiaalisten taitojen vaikutusta toimittajan ja haastateltava ja/tai kuvattavan välille raken-tuvaan luottamussuhteeseen. Pohdin asiaa ...
  • Cumulus Resort Airport Congress Center hotel online review analysis 

   Kalliomäki, Saku (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   The aim of the thesis is to find easily implemented solutions to better the online reviews of Cumulus Resort Airport Congress Center. Guest reviews are a valuable marketing tool for online reputation for hotels. Online ...
  • Musiikkimaisemia hotelleissa - taustamusiikin nykytila helsinkiläisissä hotelleissa 

   Alén, Noora (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Moniaistisuus on nousemassa oleva uusi trendi hotelliympäristössä. Hotellivieras haluaa ja tarvitsee tulevaisuudessa personalisoitua palvelua ja palvelumiljöötä, jossa hotellien äänimaisema ja musiikki tulevat olemaan ...
  • Kuinka kehittää Ecological Food Plan -konsepti palvelumuotoilun avulla? 

   Hettula, Tiina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Ruokatottumuksemme ja elämäntapamme uhkaavat ympäristön kantokykyä eli ekologista kestävyyttä. Ruoka ja asuminen ovat suurimpia ympäristöhaittoja aiheuttavia tekijöitä, joihin jokainen voi omalla kulutuksella suoraan ...