Uusimmat viitteet

 • Käyttäytymispsykologia osana piensijoittajan päätöksentekoa 

  Niemonen, Laura (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena on tarkastella sijoitusmarkkinoita psykologisesta näkökulmasta. Työ perehtyy päätöksentekoon ja siihen, mitkä seikat vaikuttavat valintojemme takana. Työn avulla pyritään auttamaan ...
 • Yrityksen muuttuminen arvonlisäverovelvolliseksi 

  Huovinen, Katariina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ohjeiden ja normien tulkinnanvaraisuus voi johtaa tilanteeseen, jossa yrityksen toiminta muuttuu oleellisesti. Näin kävi myös eräälle maahanmuuttajanuorille perheryhmäkotipalveluita tarjoavalle yritykselle, joka sai ...
 • Toimintaopas sosiaalisen median markkinointiin - Simona´s Beauty 

  Pulkkinen, Suvi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Markkinointiviestintä on käynyt läpi suuren murroksen. Sosiaalisen median myötä markkinointiviestintä on muuttunut yksisuuntaisesta huutamisesta kaksisuuntaiseen kommunikointiin. Kuluttajat ovat jatkuvan informaatiotulvan ...
 • Urheiluvälinekaupan tuotevalikoiman määrittäminen 

  Lehtinen, Joonas (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena on tuotevalikoiman rakentaminen urheiluvähittäiskauppaan. Tutkimuksen avulla pyrittiin selvittämään miten yrityksen tuotevalikoimaa voitaisiin kehittää, jotta yrityksen markkinaosuus ja tuotteista ...
 • Markkinointiviestintäsuunnitelma ringetteseuralle - Espoon Kiekkoseura ry 

  Merivaara, Ira (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on tehty produktityönä Espoossa toimivalle jääkiekko- ja ringetteseuralle Espoon Kiekkoseura ry:lle. Työssä on keskitetty vain ringetteen. Työn tavoitteena on laatia seuralle realistinen ja toteutettavissa ...
 • Markkinointiviestintäsuunnitelma uusien internet-sivujen lanseeraukseksi HEF Group Oy:lle 

  Husu, Mira (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on markkinointiviestintäsuunnitelma, joka on tehty toimeksiantona HEF Group Oy:lle. Yritys on yksi Suomen vauhdikkaimmin kasvavista yrityksistä profiilituotteiden alalla ja sen toimintaan kuuluu brändättyjen ...
 • Responsiivisen verkkosivun suunnitelu ja toteutus: kauneushoitola Athene 

  Halinen, Sini (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä luodaan verkkosivut helsinkiläiselle kauneushoitola Athenelle käyttäen Wordpress – sisällönhallintajärjestelmää. Idea opinnäytetyöhön saatiin keskustelusta toimeksiantajayrityksen nykytilanteesta ja ...
 • Sidosryhmätutkimus osana strategian toteuttamista Suomen Lentopalloliitto ry:ssä 

  Huhtamo, Minna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toiminnallisen työn tavoitteena oli luoda Lentopalloliitolle vuosittainen sidosryhmätutkimus osaksi strategiaa. Sen avulla halutaan lisätä dialogia sidosryhmien ja Lentopalloliiton välillä, fokusoida käytössä olevia ...
 • Myyjän henkilökohtaisen myyntitaidon kehittäminen 

  Peltola, Kirsi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on tehty toimeksiantona Candyfloss Clothing Oy:n pyynnöstä. Työ on toteutettu yhteistyössä kauppiaan Jaana Lesosen kanssa. Kauppias omistaa kaksi Jack and Jones miestenvaateliikettä. Liikkeet sijaitsevat Turussa ...
 • Kumppaniyhteistyön kehittäminen Taitaja-tapahtumassa 

  Gröhn, Tytti (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Raportin tarkoituksena on selvittää, miten yhteistyötä Taitaja-tapahtumassa voidaan kehittä sekä saada tietoa, miten yhteistyökumppanit ovat tapahtumasta hyötyneet, jotta yhteistyökumppaneiden hankinta jatkossa helpottuisi. ...
 • Suomalaisyritysten kansainvälistyminen Intiaan vuosina 2000 – 2016 

  Laitinen, Julia (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee kansainvälistymistä ilmiönä sekä kansainvälistymistä kehitty-ville markkinoille – erityisesti Intian markkinoille. Opinnäytetyön tutkimustehtävänä on sel-vittää, ”Miksi suomalaisyritykset ovat ...
 • Kehityskeskustelumalli osana kasvuyrityksen henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin johtamista 

  Rosengren, Elina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on perehtyä kehityskeskusteluun kasvuyrityksen henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin johtamisen näkökulmasta, ja tuottaa toimiva lomake tukemaan kasvuyrityksen kehityskeskusteluprosessia. ...
 • Verotusmenettelyn muutokset 2017 

  Vataja, Reetta (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Verotusmenettelyt uudistuivat vuoden 2017 alusta osana Verohallinnon suurempaa Valmis-hanketta, jonka tarkoituksena on kehittää laajamittaisesti Verohallinnon tietojärjestelmiä ja toimintaa. Tämän lisäksi uudistusten ...
 • Ohjauspalvelukeskusten tilasuunnitteluohje 

  Tulilahti, Niko (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Rautateiden liikenteenohjausta tehdään ohjauspalvelukeskuksissa. Suomessa liikenteenohjauksesta vastaa Finrail Oy, jolta rautatieverkkoa hallinnoiva Liikennevirasto ostaa ohjauspalvelut. Opinnäytetyö esittää ohjauspalve ...
 • Yritys X: Sisäisen rekrytointiprosessin yhtenäistäminen 

  Pitkänen, Nea (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aihe syntyi toimeksiantajayrityksen aidosta tarpeesta kehittää omaa sisäistä rekrytointiprosessiaan vuoden 2016 loppupuolella. Suunnittelu ja toteutus aloitettiin alkuvuodesta 2017. Opinnäytetyön tavoitteena ...

Näytä lisää