• Cloudia sopimushallinnan käyttöönotto Helsingin kaupungilla 

   Tuominiemi, Sami (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Cloudia sopimushallinnan käyttöohje Helsingin kaupungille
  • Wordpress-sovelluksen käyttöönotto ja ylläpito Docker-teknologialla 

   Ohvo, Juha-Matti (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suorittaa Wordpress-sovelluksen käyttöönotto Docker-teknologialla. Lisäksi asensin Wordpressin virtuaalipalvelinympäristöön ja vertailin käyttöönoton nopeutta ja helppoutta Dockeriin verrattuna. ...
  • Google Adwords vs Facebook Ads 

   Metsänen, Matias (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Digitaalinen markkinointi eli digimarkkinointi on tällä hetkellä markkinointimaailman kuu-mimpia osa-alueita. Tässä opinnäytetyössä syvennytään kahteen eri digimarkkinoinnin to-teutustapaan; hakusanamainontaan ja sosiaalisen ...
  • Tekoälyn rooli jokapäiväisessä elämässä 

   Forsell, Erika (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää kyselytutkimuksen avulla ihmisten älylaitteiden käyttöön liittyviä asenteita, mielipiteitä ja huolia. Opinnäytetyössä myös avataan tekoälyn, älylaitteiden ja esineiden internetin ...
  • Asiantuntijapalvelun digitalisointi : sisäisen tuotteistamisen tärkeys 

   Sjökvist, Ann (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Asiantuntijapalveluja on vaikea esitellä, tuotteistaa, digitalisoida ja myydä aineettoman luonteensa vuoksi. Asiantuntijaorganisaatiolla on paljon hyödyntämätöntä, huomaamatonta ja aineetonta pääomaa, joiden varaan uutta ...
  • Testiautomaation parhaat työkalut ja käytännöt 

   Nenonen, Marko (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, onko Trimico Oy:n LogiPlan-tiimin käyttämissä testiautomaatioratkaisuissa tai testiautomaatioon liittyvissä käytännöissä parantamisen varaa. Ajatus aiheesta sekä toimeksiantajasta ...
  • Simulaatiot oppimisen työvälineenä 

   Inkinen, Petri (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössäni käsitellään simulaatioiden käyttöä opetuskäytössä. Tutkimuksessa vas-tataan esimerkiksi kysymyksiin, miksi simulaatioita kannattaa käyttää opiskelun työvälinee-nä ja mitä uutta se tuo opiskeluun verrattuna ...
  • Koneoppimisen regressioalgoritmin soveltaminen Azure Machine Learning-palvelussa 

   Lindman, Pontus (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän tutkimuksen aiheena oli selvittää miten koneoppimisen tekniikoita voi käyttää laskurin tuloksen laskemiseksi ilman työlästä perinteisten algoritmien kehittämistä manuaalisesti. Koneoppiminen laajempana ilmiönä tarjoaa ...
  • Ilmatieteen laitoksen havaintoasemien huolto- ja ylläpitotoiminnan sähköisen raportoinnin kehittäminen 

   Mäenpää, Jared (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä tutkitaan, miten Ilmatieteen laitoksen havaintoasemien huolto- ja ylläpitotoiminnan sähköistä raportointia voitaisiin kehittää. Kehitystyössä hyödynnetään moderneja verkkotekniikoita selaimessa sekä ...
  • Lääkintälaitteiden tietoturvan katselmointi laitteiden vastaanottovaiheessa 

   Kuparinen-Koho, Tuija (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työssä tutkittiin lääkintälaitteiden tietoturvan toteuttamista lääkintälaitteen vastaanottotarkastuksessa. Työssä pyrittiin tuottamaan tietoa lääkintälaitteen käyttöönoton valmisteluun, jotta tietoturvan toteutumiseen ...
  • Tietojärjestelmän rakentaminen startup-yrityksessä full-stack kehittäjänä 

   Tuhkanen, Aleksi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä portfoliomainen päiväkirjaopinnäytetyö, jossa seurataan full-stack kehittäjän työtehtäviä päiväkohtaisilla merkintojen lisäksi viikkottaisilla analyyseillä. Analyyseissa pohditaan viikon aikana kohdattuja haasteita ...
  • Sähköiset asiointipalvelut ja digitaalinen syrjäytyminen 

   Mokkala, Tuula (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Digitaalisilla palveluilla ja sähköisellä asioinnilla tarkoitetaan yleensä samaa asiaa, tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäviä palveluita. Palvelut mahdollistavat kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille julkisien ...
  • DinnerChatter-ruokailusuunnittelusovelluksen Node.js-palvelimen kehitys 

   Paretskoi, Topi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyöprojektin tavoitteena oli kehittää Node.js-pohjainen palvelin Android-sovellukselle. Kehitysprojekti toteutettiin parityönä Olli Nyholmin kanssa, joka vastasi sovelluksen käyttäjäpuolesta. Sovellusta on tarkoitus ...
  • DinnerChatter-sovelluksen kehittäminen Androidille hybridimenetelmin 

   Nyholm, Olli (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Projektin tavoitteena oli luoda ruokailusuunnitteluun tarkoitettu Android-sovellus käyttäen Cordova-hybridisovelluskehystä. Sovellus auttaa kaveriporukoita pääsemään yhteisymmärrykseen syömäpaikasta tarjoten mahdollisuuden ...
  • Startup-verkkokaupan ensiaskeleet sosiaalisen median markkinoinnissa 

   Lindlöf, Tommi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä käsiteltiin startup-verkkokaupan ensiaskeleita sosiaalisen median markkinoinnissa. Opinnäytetyö jaettiin kahteen osa-alueeseen, teoriaosuuteen ja empiirisen osuuteen. Lisäksi opinnäytetyöhön valittiin ...
  • Ohjelmoinnin opetus ekaluokkalaisille 

   Taussi, Suvi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää millä tavoin ja minkälaisilla tehtävillä tai sovelluksilla ohjelmointia opetetaan peruskoulun ensimmäisen vuosiluokan oppilaille. Lisäksi tutkittiin ohjelmointia opettavien ...
  • Sosiaalisen median palveluiden käyttökokemuksen ja käytettävyyden vertailu 

   Takkinen, Jesse (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö lähti toimeksiannosta yrityksestä, joka on perustamassa uutta sosiaalisen median palvelua. Palvelu perustuu karttaan, johon ilmestyvät karttamerkkeinä käyttäjien julkaisemat kuvat ja videot. ...
  • Tietovarastokuvausten takaisinmallinnus mallinnustyökalun avulla 

   Heino, Samuel (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä kuvataan, miten mallinnustyökalulla saadaan takaisinmallinnettua olemassa oleva tietovarasto sekä lisättyä tietovaraston tauluille ja sarakkeille määritelmät. Projekti on toteutettu toimeksiantona Keskinäinen ...
  • Ostoslista-sovelluksen kehitys Android-käyttöjärjestelmälle 

   Vehosalmi, Mika (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Android on tämän hetken suosituin mobiilikäyttöjärjestelmä, jota käytetään puhelimien ja taulutietokoneiden lisäksi televisioissa, autoissa ja älykelloissa. Android-sovelluskehityksen etuna muihin nähden on sen helppoudessa, ...
  • Kuhina-palvelun siirto Microsoft Azureen 

   Rossi, Aleksi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyöprojekti on Roger Studio Oy:lle toteutettava toimeksianto, jonka tarkoituksena on siirtää yrityksen luoma Kuhina-sovellus Microsoft Azureen isännöitäväksi App Service -palvelulla. Opinnäytetyön tavoitteina ...