Uusimmat viitteet

 • Aikuissosiaaliohjauksen erityiskysymyksiä 

  Laurea-ammattikorkeakoulu; Heikkinen, Ari; Rajamäki, Anne; Soikkeli, Eeva (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy maakunnille vuoden 2019 alussa. Järjestelmän uudistamisella tähdätään resurssien riittävyyteen tulevaisuudessa. Valtion velkaantuminen, väestön ikääntyminen, nykyisen ...
 • Kohti avointa julkaisemista, opetusta ja TKI-toimintaa ammattikorkeakouluissa 

  Laurea-ammattikorkeakoulu; Laakkonen, Anna; Laakkonen, Tarja; Marjamaa, Minna; Montonen, Noora (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Avoimen tieteen ja tutkimuksen jalkautuminen ammattikorkeakouluihin muuttaa korkeakoulujen toimintakulttuuria. Tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnan avoimet menetelmät tuovat tutkimuksen tulokset, aineistot ja ...
 • Turvakävellen turvallinen koulu 

  Ranta, Tiina; Martikainen, Soili (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Turvakävellen turvallinen koulu -opas keskittyy oppilaitoksen ja korkea-koulun turvallisuuskoulutukseen turvakävelyn keinoin. Se on tarkoitettu kaikille oppilaitosten ja korkeakoulujen turvallisuuden kehittämisestä ...
 • Reptilian Overlords : Osallistavaa pelinkehitystä ZET-hankkeessa 

  Tuohimaa, Hanna; Kankainen, Ville; Pirilä, Mirkka; Meristö, Tarja; Laitinen, Jukka; Lemström, Ulla; Ikkala, Ville; Roihuvuo, Johanna; Pykälä-aho, Mia (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Zet-hankkeessa kehitettiin yhdessä nuorten kanssa työelämäteemainen peli ”Reptilian Overlords” Lohjalla ja Hangossa. Pelin hyödyntämistapoja puolestaan ideoitiin ja kehiteltiin nuorille ja nuorten parissa toimiville tahoille ...
 • Uutta luomassa - : sosiaali- ja terveysalan opiskelijat yhteistyön ja palveluiden kehittäjinä 

  Laurea-ammattikorkeakoulu; Reilio, Sirpa (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Laurea haluaa ottaa tulevaisuuden haasteet vastaan. Kaikki Suomessa olevat suuret muutosprosessit kaipaavat kehittämiseen suuntautuvia, joustavia, uudistusintoisia hoitajia, sosionomeja ja fysioterapeutteja. Tähän julkaisuun ...
 • SOCCES Handbook - Assessment of Transversal Competences : Focus on Entrepreneurship, Sense of Initiative and Social Skills 

  Laurea-ammattikorkeakoulu; Guilland, Auli (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  This handbook was created as a part of the SOCCES project. SOCCES stands for SOCial Competences, Entrepreneurship and Sense of Initiative – Development and Assessment Framework. SOCCES was a two-year project running from ...
 • Maalta kaupunkiin! : Lohjan kaupungin kuntaliitostutkimus: Karjalohja ja Nummi-Pusula 

  Jaalama, Juha; Sinervo, Jaakko (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
  Kuntaliitoksissa yhdistetään kahden tai useamman kunnan toimintoja ja rajoja yhdeksi kokonaisuudeksi. Kuntaliitosten tavoitteena on aluerakenteen eheyttäminen ja toiminnallisten sekä taloudellisten edellytysten turvaaminen. ...
 • Iloa ja osaamista : Kehittämispohjainen oppiminen innostuksen lähteenä 

  Laurea-ammattikorkeakoulu; Niinistö-Sivuranta, Susanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
  Ammattikorkeakoulujen tehtävä korkeakoulukentässä on tuottaa ratkaisu-ja ja tulevaisuuden osaamista. Opaiskelijoiden osallisuus, kumppanuuksien merkitys ja mmattikorkeakoulupedagogiikan mahdollisuudet esitellään kirjassa ...
 • Laureasta uutta osaamista palveluliiketoimintaan : Artikkeleita restonomikoulutuksesta 

  Laurea-ammattikorkeakoulu; Korkiakangas, Mailis (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
  Laureasta uutta osaamista palveluliiketoimintaan -julkaisussa tarkastellaan Learning by Developing (LbD) -toimintamalliin pohjautuvan palveluliike-toiminnan koulutuksen käytänteitä eri näkökulmista. Artikkelit tarjoavat ...
 • Kokemusasiantuntijat oppilaitoksissa : - käykö kokemus koulutuksesta? 

  Uusitalo, Jukka (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
  Asiakaslähtöisyyden lisääminen sosiaali- ja terveyspalveluissa vaatii asiakkaiden äänen kuulemista palveluiden kehittämisessä ja arvioimisessa. Tähän velvoittaa jo sosiaali- ja terveydenhuollon Kaste-ohjelma. Kokemusasiantuntijat ...
 • Matkalla johtajuuteen : Artikkeleita Johtaminen työyhteisössä -opintojaksolta 

  Laurea-ammattikorkeakoulu; Sinkko, Anni (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
  Julkaisu on tarkoitettu oppaaksi esimiestehtäviin valmistuville opiskelijoille sekä kiitokseksi asiantuntijuudesta ja neuvoista työelämän edustajille. Opiskelijat ovat kirjoittaneet julkaisun artikkelit johtamisfoorumeilla ...
 • Yksityisen ja julkaisen sektorin yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla 

  Viitala, Anu; Kokko, Taina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
  Yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla -julkaisu on tehty Laurea-ammattikorkeakoulun yritysklusterin CIDe Cluster Finlandin tarpeesta selvittää yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyön ...
 • Toimiva sairaala Living Lab 

  Laurea-ammattikorkeakoulu; Ronkainen, Kirsi; Silvennoinen, Piia (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
  Teknologiset innovaatiot ja niiden tehokas hyödyntäminen voivat auttaa terveydenhuollon organisaatioita lisäämään toiminnan tuottavuutta, palveluiden laatua sekä kuntalaisten hyvinvointia, johon muun muassa väestön ...
 • Hyvinvointi, teknologia ja yhdessä oppiminen : Päihdehoidon oppimis- ja kehittämiskeskus (POKE) kehittämisverkostona 

  Laurea-ammattikorkeakoulu; Rantanen, Teemu; Weckroth, Antti (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
  Päihdehoidon kehittämiseen liittyy monenlaisia sisällöllisiä ja rakenteellisia haasteita. Uudenmaan liiton rahoittamassa Päihdehoidon oppimis- ja kehittämiskeskus (POKE) –hankkeessa (1.9.2013 – 31.8.2015) pyrittiin vastaamaan ...
 • Aistien- Avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä -hanke : Loppuraportti 

  Laurea-ammattikorkeakoulu; Räty, Minttu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
  Aistien – Avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä -hanke (2011–2015) oli Laurea-ammattikorkeakoulun koordinoima valtakunnallinen hanke, jota rahoitti Euroopan sosiaalirahasto ja hallinnoivana viranomaisena toimi ...

Näytä lisää