Viitteet 2424-2443 / 13667

  • Fermenttorin ohjausjärjestelmän käyttöönotto 

   Rinne, Tero (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Insinöörityössä perehdyttiin fermentoinnin ohjauksessa käytettävään MFCS-ohjausjärjestelmään ja sen sisältämän reseptieditorin käyttöön. Käyttämällä MFCS-ohjausjärjestelmää on mahdollista kehittää fermentoinnin ohjausta ...
  • Fertility Decline in Finland – Causes and Consequences : Research into reasons of long term fertility decline and discussion starting point to define future implications. 

   Hartomo, Sonja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Today the average age of the population in many countries is increasing due to low fertility rates. In order to maintain the current age structure, the fertility rate should be at a regeneration level of 2.1. An ageing ...
  • Festivaalipromoottorin verkostot 

   Paasivirta, Aino-Maria (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä opinnäytetyössä kartoitetaan suomalaisen festivaalipromoottorin verkostoja 2010-luvulla. Työ pohjautuu verkostotoiminnan teoriaan. Verkostot nähdään strategiana ja työkaluna menestykseen. Työ on rajattu pop-rock-fe ...
  • Festivaaliverkosto 2.0 : Verkostotoiminnan kehittäminen Oulun juhlaviikoilla 

   Kilponen, Jenny (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Oulun juhlaviikot on vuonna 2010 perustettu yhdeksän itsenäisen elokuisen oululaisen festivaalin verkosto, joka näkyvyyden, korkeatasoisen sisällön sekä vaikuttavuuden lisäksi tavoittelee jäsenilleen taloudellista ja ...
  • Festo EDS Solar Thermal LabVolt Series -koelaitteiston käyttöönotto ja käyttökokemukset 

   Taponen, Marko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityön tarkoituksena oli käyttöönottaa ammattikorkeakoulu Metropolian hankkima Festo EDS Solar Thermal LabVolt Series -koelaitteisto ja raportoida siitä saaduista käyttökokemuksista. Laitteistolla voidaan havainnollistaa ...
  • Festo Tripod EXPT -rinnakkaisrakenteisen robotin suunnittelu, ohjelmointi ja käyttöönotto 

   Isomäki, Tomi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä insinöörityö käsittelee Feston rinnakkaisrakenteisen teollisuusrobottisoluun tehtävää esittelysovellusta ja sen käyttöönottoa. Työ tehtiin osittain valmiina olevaan robottisoluun. Ensimmäiseksi työssä tutustutaan ...
  • FFTT-järjestelmän rakenteiden soveltuvuus eurokoodimitoitukseen 

   Turunen, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tässä insinöörityössä tutkittiin FFTT-järjestelmää, ja sen rakenteiden soveltuvuutta eurokoodimitoitukseen. Työ toteutettiin Puuinfo Oy:lle, jonka pääasiallinen toimintatarkoitus on lisätä puurakentamisen tietoutta ja ...
  • FIA-menetelmän kehitys ja validointi ammoniummäärityksiin 

   Peltokangas, Inka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Kaasumainen ammoniakki (NH3) liukenee veteen ionimuodossa, muuttuen ammoniumiksi (NH4+). Ammoniumpitoisuudet ovat vesistöissä yleisesti hyvin pieniä, etenkin valtamerissä. Ammoniumin määritykseen käytetään vallitsevasti ...
  • Fidelix Genius –säätimen automaattinen testausjärjestelmä 

   Laakso, Esa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän insinöörityön tarkoituksen oli tuottaa automaattinen kaukolämmönsäätimen testausjärjestelmä Fidelix Oy:n tuotteelle, joka on nimeltään Genius -kaukolämmönsäädin. Työn kahtena osana oli tuottaa suunnitelma toiminnalle ...
  • Figaron häät -työpaja 

   Kokora, Jouni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyö käsittelee Figaron häät -oopperan pohjalle rakennettua työpajaa, sen toteuttamisprosessia. Työ on monimuototyö siten, että se koostuu työpajan toteuttamisen lopuksi pidetyn konsertin dvd-taltioinnista sekä ...
  • Fiktiivinen hahmo osana tapahtuman markkinointia sosiaalisessa mediassa : tapaustutkimus Evolution Crew Oy:lle uuden markkinointikeinon pilotista 

   Hentunen, Nora (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyöni tavoitteena on saada yleiskuva Evolution Crew Oy:n terassiklubi Bossan kohderyhmään vetoavasta fiktiivisestä hahmosta, sen toiminnasta, ja kampanjan tuomista mahdollisuuksista. Opinnäytetyössäni toteutettiin ...
  • Fiktiota vai faktaa : dokumenttielokuvan rajat ja eri genrejen sekoittaminen keskenään 

   Degerlund, Toni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Dokumenttielokuva muuntaa muotoaan ja kuva perinteisestä dokumenttielokuvasta murtuu. Dokumenttielokuviin käytetään fiktion keinoja ja dokumenttielokuvaa tehdään elokuvamaisin keinoin. Mutta missä menee fiktion ja faktan ...
  • Film Production Studio in Finland : Business plan of Sleeping Panda Films 

   Houshangi, Ahoura (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   The objective of this Thesis is to prove that the lack of quality and film production studios in Finland makes a good opportunity for starting up a modern film studio and successfully increase the market value and job ...
  • Filmiliimauslaitteen suunnittelu ja toteutus 

   Eskelinen, Juha (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän insinöörityön aiheena on suunnitella ja rakentaa filmiliimauslaite tuotantokäyttöä varten Ifolor Oy:n kuvavalmistamolle Keravalle. Laitteen tarvitsema ohjelmointityö on osa insinöörityötä. Filmiliimauslaitteelta ...
  • The Financial Markets of China 

   Niemi, Timo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   The purpose of this study was to examine and analyze the financial markets of China. The intention was to form a comprehensive picture of the current state and the latest developments of the markets. Specific attention was ...
  • Finanssikriisin vaikutus rahasto-osuuksien arvonmuutoksiin 

   Ikonen, Heidi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten finanssikriisi vaikutti Osuuspankin viiden eri sijoitusrahaston arvoon sekä missä vaiheessa kyseiset sijoitusrahastot alkoivat elpyä finanssikriisistä. Opinnäytetyössä ...
  • Finger Pickin' Good : fingerstyle-kitaran opettaminen 

   Halme, Pauli (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tutkimukseni käsittelee fingerstyle-kitaransoittotyylin ominaispiirteitä ja opiskelun haasteita. Pääpaino on opettajan näkökulmassa, ja tavoittena on jäsentää omia ajatuksia tyylin opettamisesta. Tutkimus koostuu kahdesta ...
  • Fingridin tietoliikenneverkon hallintajärjestelmän uusiminen 

   Lonka, Kalle (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tässä insinöörityössä tutkitaan, mitä kaikkea tulisi ottaa huomioon, kun lähdetään hankkimaan uuttaa tietoliikenneverkon hallintaan ja valvontaan tarkoitettua verkonhallintajärjestelmää. Aluksi perehdytään, mitä verkonhallinta ...
  • Finlaysonin hävikkimateriaalin jalostaminen uusiotuotteiksi : Ekologinen tuotesuunnitteluprojekti 

   Hilpas, Sanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä työssä suunnitellaan ja valmistetaan tuoteperhe hävikkimateriaalista. Yritysyhteis- työkumppanina opinnäytetyölle on Finlayson Oy. Tuotteissa käytettävät hävikkimateriaalit ovat lähtöisin Finlaysonin ...
  • Finnish Economic Sustainability in the European Union 

   Lehtikangas, Kristian (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   The work focuses on Finnish economic sustainability in European Union. The main points the work is aiming to bring across, is how Finnish economy is effected by various legislations and policies of the European Union as ...