Viitteet 2424-2443 / 13490

  • Fluorinated gas regulations - changes and impact on the RAC equipment 

   Koskelainen, Maria (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   The aim of the bachelor thesis was to provide a proper technical analysis of the regulation of fluorinated greenhouse gases (F-gases) and phase down policies of these gases. The thesis was focused on the European F-gas ...
  • fMRI-tutkimuskokemuksen laatu koehenkilöiden näkökulmasta 

   Illman, Mia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Aalto-yliopiston AMI–keskuksessa osallistuu vuosittain satoja vapaaehtoisia koehenkilöitä toiminnallisella magneettikuvausmittauksella (functional magnetic resonance imaging, fMRI) tehtäviin tieteellisiin tutkimusprojekteihin. ...
  • Fonttiremontti : Egyptiennen muovaaminen päätteettömäksi pienen näytön kirjaintyypiksi 

   Bäck, Nora (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoitus on selvittää, mitkä ominaisuudet vaikuttavat tekstin helppolukuisuuteen. Lisäksi tarkastellaan seikkoja, jotka vaikuttavat luettavuuteen erityisesti pienillä näyttöpäätteillä. Tämä kaikki pohjustaa ...
  • Food Waste Conversion into Biopolymers and Other High Value-Added Products in Hong Kong : Feasibility study 

   Mäkipää, Janette (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   This Bachelor’s Thesis was carried out at Nano and Advanced Materials Institute Limited (NAMI), Hong Kong, under the supervision of the Technical Manager Dr. Alice HO. The aim of this study is to report the feasibility ...
  • Foot Posture Indexin käyttö diabeetikoiden yksilöllisten tukipohjallisten arvioinnissa 

   Mentunen, Jenni; Vatanen, Sivi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli arvioida Foot Posture Indexin käytettävyyttä yksilöllisten tukipohjallisten arvioinnissa kliinisessä työssä. Tavoitteena oli kehittää yksilöllisten tukipohjallisten arviointikäytänteitä. ...
  • For the Good of All : Integrating corporate social responsibility into the business strategy of small and medium sized enterprises in Finland: CASE: Oy Vallila Interior Ab 

   Anttila, Hannele (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Corporate social responsibility (CSR) can be defined as a concept that includes simultaneous fulfilment of a company’s economic, legal, ethical and philanthropic responsibilities, as well as companies integrating social ...
  • For Those About to Rock : Naislaulajat rock-genressä 

   Herranen, Linda (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   For those about to rock – naislaulajat rock-genressä antaa lukijalleen kokonaisvaltaisen käsityksen naisista rock-genressä: rockin historiasta, sukupuolittuneisuudesta, seksismistä, suomalaisten naislaulajien menestyksestä. ...
  • ForcEq-laitteen validointi pystysaumabetonin pumpattavuuden tutkimiseen 

   Einistö, Asta (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia soveltuuko maxit Oy:lle hankittu ForcEq-mittauslaite kuivabetonin laaduntutkimiseen. Laitteella on jo aikaisemmin mitattu lattiatasoitteita. Opinnäytetyössä verrattiin ForcEq-laitetta ...
  • Ford - koulutusohjelman uudistaminen 

   Eriksson, Tomi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä insinöörityö on tehty Oy Ford Ab:lle, ja sen tavoitteena on uudistaa Ford-mekaanikkojen koulutusohjelmaa ja sen sisältöä. Insinöörityön kohteena on koko koulutusohjelma lähiopetuksen ja verkkopohjaisen Elearning-opiskelun ...
  • Ford 302 -moottorin simulointi 

   Kangasniemi, Jarno (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä opinnäytetyössä perehdyttiin simulointiohjelmistoon ja simuloitiin sen avulla Ford Racingin 302 -moottori. Simulointiohjelmistona käytettiin moottoreiden ja ajoneuvojen simuloimiseen tarkoitettua Gamma Technologiesin ...
  • Foriat, anamneesi ja graafinen analyysi : tutkimus anamneesin ja forioiden yhteyksistä 

   Kaukomies, Leo; Rauhamäki, Harri; Saari, Arttu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tutkia anamneesin suhdetta forioihin ja reserveihin. Tarkoituksena on tuoda tiedollista syvyyttä mekaanisiin foriamittauksiin. Tutkimus koostuu kahdesta osasta. Teoriaosassa käsittelemme ...
  • Formal Gathering Plus 

   Ahmad, Nazir (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   The goal of this project was to develop an application that would provide assistance for conducting events, seminars or any other type of formal gathering. The initial functional requirements were that at the top level the ...
  • Forming a Digital Marketing Plan For a Start-up Brand 

   Muhonen, Tania (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Globalization, general access to internet and the wide spread of digital devices have made digital marketing a huge business. Compared to classical media forms like print, digital field offers lowered costs and precise ...
  • Formula SAE -kilpa-auton alumiini- ja komposiittivanteiden suunnittelu 

   Ketonen, Markus (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Insinöörityössä käsitellään Metropolia Ammattikorkeakoulun Formula SAE/Student -projektin uuden HPF014e-kilpa-auton alumiini- ja komposiittivanteiden suunnittelun ja valmistuksen vaiheet. Tavoitteena oli suunnitella ...
  • Formula SAE -kilpa-auton jousituksen suunnittelu 

   Malinen, Aleksi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella Metropolia Ammattikorkeakoulun Formula SAE -kilpa-auton jousitus. Tavoitteena oli suunnitella kilpailukykyinen auto sekä selvittää lähtökohdat jousituksen säätämiselle auton ...
  • Formula SAE -kilpa-auton pyöräntuennan osat ja jarrujärjestelmä 

   Ristelä, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli suunnitella Metropolia Ammattikorkeakoulun Formula SAE -kilpa-auton pyöräntuennan osia ja jarrujärjestelmä. Tavoitteena oli suunnitella jousittamattomalta massaltaan kevyt ja jäykkä ...
  • Formula Student -kilpa-auton rungon valmistustarkkuuden todentaminen 3D-skannauksen avulla 

   Kokko, Antti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Insinöörityössä tarkastellaan Formula Student -sarjassa kilpailevan HPF011-kilpa-auton rungon valmistustarkkuutta 3D-skannauksen avulla. Työn tarkoituksena on etsiä putkirungon valmistuksessa syntyneitä valmistusteknisiä ...
  • Formula Student -kilpa-auton moottorin kitkatutkimus 

   Ahola, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli tutkia Helsingin Ammattikorkeakoulun, nykyisen Metropolia Ammattikorkeakoulun uuden Formula Student -luokan kilpa-auton, HPF008:n moottorin kitkahäviöitä ja pienentää niitä. Tavoitteena ...
  • Formula Student -kilpa-auton testaustoiminta 

   Mehisto, Ragnar (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Insinöörityö käsittelee Formula Student -kilpa-auton testaustoimintaa testivastaavan ja kuljettajan näkökulmasta. Työn tavoitteena oli kehittää Metropolia Motorsport tiimin testaustoimintaa, herättää mie-lenkiintoa ...
  • Formula Student -moottorin kehitystyö 

   Ahonen, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2008)
   The objective of this Bachelor’s Thesis was to design a new engine for Formula Student Race car for Helsinki Polytechnic for season 2007. The goal was to develop the first naturally aspirated engine compared to previous ...