Uusimmat viitteet

 • Osto-osien saavutusprosessin kehittämien 

  Suutala, Olli (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ylistaron Terästakomo on konepaja Etelä-Pohjanmaalla, jonka päätuotteena ovat polttopuukoneet ja niiden lisävarusteet. Yrityksellä oli toiveena tehostaa osavalmistukseen ostettavien osien ostoprosessia. Lisäksi ostettujen ...
 • Vastaanottotarkastuksen työnohjauksen kehittäminen 

  Juujärvi, Jami (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Pirkanmaalla toimivan metallialan yrityksen vastaanottotarkastuksen työnohjausta ja parantaa työn vaatimia edellytyksiä toimivalle tarkastukselle. Työssä perehdyttiin nykytilan ...
 • NX-CAD implementation and piloting 

  Altés Àngel, Francesc (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  The necessity of this project came when TAMK got a license for NX-Siemens software. As all the software, it requires some time and patience at beginning to get familiarize with the first basic tools. In order to make this ...
 • 2D-Piirustusten pohjalta tehtävän mallintamisprosessin nopeuttaminen ja tutkiminen 

  Petäjistö, Samuli (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Maailmassa on vielä erittäin paljon paperisessa tai digitaalisessa 2D-muodossa olevia työpiirustuksia, joista halutaan lähes poikkeuksetta siirtyä 3D-muotoon. Perinteistä mallintamista piirustusten pohjalta on tehty pitkään, ...
 • Koordinaattimittauspalvelun tarvekartoitus 

  Kujanpää, Akseli (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Pirkanmaalaisten teknologiateollisuuden yritysten tarvetta koordinaattimittauspalvelulle, sekä saada mittaustoiminnan kehittämiseen liittyvää tietoa. Selvitys toteutettiin 40 ...
 • Avant-pienkuormaajan nostopuomin hitsauksen menetelmäsuunnittelu 

  Kivisilta, Juuso (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kartoittaa R3-robottisolun toiminta-astetta ja ongelmakohtia. Menetelmäsuunnittelun, lean-filosofian ja 5S-standardoimistyökalun avulla saadaan solut organisoitua toimivimmiksi. ...
 • Kaksilaatikkojärjestelmän kehittäminen 

  Mäkinen, Anton (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tarkoituksena on selvittää kaksilaatikkojärjestelmän nykytila, haasteet ja ratkaisut toiminnan parantamiseksi. Työkaluina on käytetty prosessikarttaa ja ABC-analyysiä. Työssä on pohdittu eri sidosryhmien vastuualueita ...
 • Materiaalivirtojen visualisointi ja laatutyökalujen kehitys 

  Hjerppe, Iiro (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tavoitteena oli kartoittaa Dunlop Hiflex Oy:n Pirkkalan yksikön keskusvaraston ja letkuasennelmatuotannon prosessit, sekä niihin liittyviä ongelmakohtia ja vikaantumismahdollisuuksia. Tarkoituksena oli kartoittaa ja ...
 • Kokoonpanoalueen kehittäminen 5S-ohjelman avulla 

  Reponen, Juho-Pekka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö toteutettiin pirkanmaalaiselle Urjala Works Oy konepajayritykselle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa yrityksen kokoonpanoalueen työympäristön ja toimintatapojen ongelmakohtia ja esittää niihin ...
 • Kuparikiekon sorvaus- ja lujituslaite : Mekaniikkasuunnittelu 

  Kilpi, Riku (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tehtiin mekaniikkasuunnittelu automatisoitua kuparisen hitsauskiekon sorvaus- ja lujituslaitetta varten. Suunnittelu tehtiin Metecno Oy:lle, joka valmisti suunnitelman pohjalta kyseisen koneen ...
 • 3D-tulostetut muotit ja insertit 

  Salminen, Jonne (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tarkastellaan SLA 3D-tulostuksen käyttöä ruiskuvalumuottien valmistuksessa. Lisäksi kokeillaan venymäliuskainserttejä FDM-tekniikalla tulostetun testikappaleen sisällä. Työssä kuvaillaan myös venymäliuskan ...
 • Paperin pölymittauslaitteen tuotekehitys 

  Lyly, Juha (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään TAMKin projektia paperin pölymittauslaitteesta. Työn tarkoituksena oli kehittää pölymittauslaitetta kaupallisempaan suuntaan. Tavoitteena oli suunnitella ja tulostaa 3D-printattu imuosa ...
 • Viisiakselikoneiden työkalujen varastotietokannan suunnittelu ja toteutus 

  Tuominen, Tuomas (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa toimiva varastotietokanta yrityksen viisiakselikoneiden työkalujen hallintaan. Tietokannan tuli helpottaa työkalujen hallintaa, saada aikaan rahallisia ja ajallisia säästöjä ...
 • 3D-metallitulostuksen kehittäminen 

  Tanttari, Mari (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Metallien 3D-tulostus on kasvanut maailmalla vahvasti yhdeksi valmistustekniikaksi perinteisten valmistusmenetelmien rinnalle ja myös Suomessa tekniikka on alkanut saada jalansijaa. 3D-tulostuksessa on mahdollista unohtaa ...
 • Oluen valmistusprosessin kehittäminen pienpanimossa : Ruosniemen Panimo Oy 

  Kiviniemi, Ville (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Ruosniemen Panimo Oy:lle, joka on Porin Ruosniemessä toimiva pienpanimo. Panimo on saanut toimintalupansa vuonna 2011. Sen laitteiston eräkoko on noin 20 hehtolitraa ja vuosituotanto ...

Näytä lisää