Uusimmat viitteet

 • Katuhankkeiden kustannusarvioinnin ja Tekla Civil -tiedonsiirron kehittäminen 

  Hattula, Antti (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Katuhankkeiden kustannusarviointi on kehittynyt paljon viime vuosikymmenen aikana. Ennen kustannusarviointi perustui hyvin paljon vanhojen hankkeiden kautta saatuun hintatietoon. Nykypäivänä kustannusarviointien teko voidaan ...
 • Laadunvarmistus ja luovutuskansion tekeminen maarakennusurakassa 

  Haverinen, Saku (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda ohje luovutusaineiston dokumentointiin ja luovutuskansion tekemiseen. Lisäksi tavoitteena oli tehdä tilaajayritys Louhintahiekka oy:lle hankkeen luovutukseen käytettävä mallikansio, ...
 • Visuaalisen johtamisen kehittäminen Tampereen Raitiotieallianssilla 

  Sarpola, Lotta (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö laadittiin Tampereen Raitiotieallianssille. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi VR Track Oy, joka on yksi Raitiotieallianssin palveluntuottajaosapuolista. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää ...
 • Maarakennuskoneenkuljettajan opetussuunnitelma, tutkintokohtainen osa, TAKK 

  Tarkka, Kai (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä kerrotaan Ammatillisesta aikuiskoulutuskeskuksesta, TAKKista, ja siellä suoritettavasta infra-alan koulutuksesta. Opinnäytetyössä on suunniteltu maarakennuskoneenkuljettajan opetussuunnitelma. TAKK ...
 • Viemäreiden suunnittelu ja mitoitus : Lahelanpellon asemakaava-alueen yleissuunnitelmaan 

  Jyrinki, Juuso (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toimiva kuivatus ja kunnallistekniikka ovat ensiarvoisen tärkeää katujen ja alueiden käytettävyyden kannalta. Näin ollen kadunsuunnittelun yhteydessä suunnitellaan lähes poikkeuksetta myös kadun alle ja ympäristöön ...
 • Teräspiirustusten tietomallipohjaisen tuotannon uudistaminen ja tehostaminen 

  Hintikka, Jiri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Pöyry Finland Oy:lle toimivat luettelo- ja piirustuspohjat Tekla Structures 2017-tietomallinnusohjelmaan teräsrakennesuunnittelun tarpeisiin. Tavoitteena oli tehostaa ja yhdenmukaistaa ...
 • Asuinkerrostalon korottaminen puukerroksella : rakennesuunnittelu 

  Heinonen, Jaakko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kerrostalon korotusprojektit ovat yleistyneet huomattavasti. Korotuskerrosten tarve johtuu kaupunkien tilanpuutteesta. Asuntojen kysyntä ei vastaa asuntokapasiteettiä kaupunkien keskusta-alueella. Kerrostalon korotuskerrokset ...
 • Helpdesk-toiminta suunnitelmallisessa kiinteistönpidossa 

  Nikula, Joonas (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tampereen Tilakeskuksen Helpdesk on palvelu, jonka avulla hoidetaan kaupungin rakennusten asiakaspalvelua ja vikailmoitusten vastaanottamista. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Helpdeskin nykytilanne ja ...
 • Tiivistyskorjausten toimintaohje 

  Mäkelä, Jarno (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa tilaajayhtiön käyttöön rakentamisen korjaustoimien yhteydessä tehtävää tiivistyskorjausten valvontaa ja toteutusta avustava ohjekirja. Työnjohtajalle suunnattua toimintaohjetta voidaan ...
 • Kaarihallin kantava teräsrunko : Pitkän sivun aukotus 

  Koljonen, Sami (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkittiin Kaarirakenne oy:n tilauksesta itsekantavasta teräspoimulevystä valmistetun kaarihallin aukotuksen mahdollistavia runkoratkaisuja kantavalle seinälinjalle. Asiakkaat ja tilaajat toivoivat kaarihalleja, ...
 • Tietomallinnus Novapoint-ohjelmistolla 

  Tamminen, Samu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö käsittelee tietomallinnusta infra-alalla ja Novapoint-ohjelmistolla suoritettavaa mallintamista. Tietomallit ovat vallanneet rakentamisalaa jo vuosia ja tulevaisuudessa kaikissa hankkeissa, pienistä suuriin, ...
 • Tilapäiset liikennejärjestelyt käyttäjien näkökulmasta : Case: Kyselytutkimus Laukaan siltatyömaasta 

  Sokura, Laura (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tietyömaiden tilapäisiin liikennejärjestelyihin on alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota. Tämä on hyvä asia sekä turvallisuuden että liikenteen sujuvuuden kannalta. Työnaikaiset liikennejärjestelyt eivät kuitenkaan järjesty ...
 • Valesokkeli- ja ulkoseinärakenteen rakennusfysikaalinen mallintaminen 

  Ruutikainen, Pekka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, mallintaa sekä analysoida peruskorjauksen alla olevan rakennuksen valesokkeli- ja ulkoseinärakenteen rakennusfysikaalista toimintaa Wufi-simulointiohjelmalla ja selvittää rakenteen ...
 • Pihasuunnitelman laatiminen 3D-mallina : tietomallintaminen infra-alalla ja mallinnusohje 

  Kaski, Joni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kasvava infra-ala pyrkii siirtämään paperiset dokumentit, kuten kaksiulotteiset suunnitelmapiirustukset digitaaliseen muotoon osaksi tietomallintamisen prosessia. Tietomallintaminen mahdollistaisi koko rakennushankkeen ...
 • Kiinteistön auditoidun teknisen laadun ja käyttäjätyytyväisyyden yhteys 

  Kokkonen, Markus (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Yhä lisääntyvissä määrin on alettu kiinnittää huomiota kiinteistön käyttäjien tyytyväisyyteen ja erityisesti käyttäjien kokemaan kiinteistönhoidon ja sisäilman laatuun. Käyttäjien palaute kiinteistön ja kiinteistönhoidon ...

Näytä lisää