Uusimmat viitteet

 • Asuinkerrostalon korottaminen puukerroksella : rakennesuunnittelu 

  Heinonen, Jaakko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kerrostalon korotusprojektit ovat yleistyneet huomattavasti. Korotuskerrosten tarve johtuu kaupunkien tilanpuutteesta. Asuntojen kysyntä ei vastaa asuntokapasiteettiä kaupunkien keskusta-alueella. Kerrostalon korotuskerrokset ...
 • Helpdesk-toiminta suunnitelmallisessa kiinteistönpidossa 

  Nikula, Joonas (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tampereen Tilakeskuksen Helpdesk on palvelu, jonka avulla hoidetaan kaupungin rakennusten asiakaspalvelua ja vikailmoitusten vastaanottamista. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Helpdeskin nykytilanne ja ...
 • Tiivistyskorjausten toimintaohje 

  Mäkelä, Jarno (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa tilaajayhtiön käyttöön rakentamisen korjaustoimien yhteydessä tehtävää tiivistyskorjausten valvontaa ja toteutusta avustava ohjekirja. Työnjohtajalle suunnattua toimintaohjetta voidaan ...
 • Kaarihallin kantava teräsrunko : Pitkän sivun aukotus 

  Koljonen, Sami (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkittiin Kaarirakenne oy:n tilauksesta itsekantavasta teräspoimulevystä valmistetun kaarihallin aukotuksen mahdollistavia runkoratkaisuja kantavalle seinälinjalle. Asiakkaat ja tilaajat toivoivat kaarihalleja, ...
 • Tietomallinnus Novapoint-ohjelmistolla 

  Tamminen, Samu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö käsittelee tietomallinnusta infra-alalla ja Novapoint-ohjelmistolla suoritettavaa mallintamista. Tietomallit ovat vallanneet rakentamisalaa jo vuosia ja tulevaisuudessa kaikissa hankkeissa, pienistä suuriin, ...
 • Tilapäiset liikennejärjestelyt käyttäjien näkökulmasta : Case: Kyselytutkimus Laukaan siltatyömaasta 

  Sokura, Laura (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tietyömaiden tilapäisiin liikennejärjestelyihin on alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota. Tämä on hyvä asia sekä turvallisuuden että liikenteen sujuvuuden kannalta. Työnaikaiset liikennejärjestelyt eivät kuitenkaan järjesty ...
 • Valesokkeli- ja ulkoseinärakenteen rakennusfysikaalinen mallintaminen 

  Ruutikainen, Pekka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, mallintaa sekä analysoida peruskorjauksen alla olevan rakennuksen valesokkeli- ja ulkoseinärakenteen rakennusfysikaalista toimintaa Wufi-simulointiohjelmalla ja selvittää rakenteen ...
 • Pihasuunnitelman laatiminen 3D-mallina : tietomallintaminen infra-alalla ja mallinnusohje 

  Kaski, Joni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kasvava infra-ala pyrkii siirtämään paperiset dokumentit, kuten kaksiulotteiset suunnitelmapiirustukset digitaaliseen muotoon osaksi tietomallintamisen prosessia. Tietomallintaminen mahdollistaisi koko rakennushankkeen ...
 • Kiinteistön auditoidun teknisen laadun ja käyttäjätyytyväisyyden yhteys 

  Kokkonen, Markus (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Yhä lisääntyvissä määrin on alettu kiinnittää huomiota kiinteistön käyttäjien tyytyväisyyteen ja erityisesti käyttäjien kokemaan kiinteistönhoidon ja sisäilman laatuun. Käyttäjien palaute kiinteistön ja kiinteistönhoidon ...
 • Maa-ainesten hallinta Tampereen alueella 

  Asikainen, Risto (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Maa-ainesten hallinnalla tarkoitetaan tässä työssä maanrakentamisessa syntyvän ylijäämämaan tehokasta hyötykäyttöä. Tampereen kaupunki käynnisti asian kehitystoimet perustamalla ohjausryhmän, joka ohjaa maankäytön prosessia ...
 • Laatumatriisin kehittäminen Congrid-palveluun 

  Suoniemi, Ville (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää laatumatriisi Congrid-palveluun. Työssä laatumatriisilla tarkoitetaan laadunvarmistusmatriisin ja tarkastusasiakirjan yhdistämistä yhdeksi kokonaisuudeksi, jolla pystytään seuraamaan ...
 • Työnjohtajien ajankäytön kehittäminen 

  Hämäläinen, Miro (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia työnjohtajien ajankäytön jakaantumista eri tehtäväkokonaisuuksiin ja etsiä mahdollisia tapoja ajankäytön kehittämiseksi. Tärkeä osa tutkimusta oli Congrid oy:n mobiilisovelluksen ...
 • Kuntoarvio ja PTS-ehdotus 

  Niskanen, Jani (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa rivitalon kuntoarvio. Kuntoarvion kohteeksi valikoitui vuonna 1984 rakennettu 4-huoneistoinen rivitalo. Työn tilaajana on Insinööritoimisto Taloinsinöörit. Kuntoarvioon liittyy ...
 • Kansainvälisen verkostotoiminnan kehittäminen 

  Laine, Santeri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Vahanen Oy:lle. Työn tavoitteena oli kehittää Vahanen Oy:n ja sen ulkomaisten alihankkijoiden välistä yhteistyötä elementtisuunnittelussa. Opinnäytteessä käydään läpi alihankintaprojekteissa ...
 • Betonirakenteen kuivatus : kuivatusjärjestelmä kosteusvauriotilanteessa 

  Oksanen, Ismo (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä tutkimus on tehty Tulilattian ilmakiertoisen lämmitys- ja kuivatusjärjestelmän toimivuuden tutkimiseksi simuloidussa kosteusvauriotilanteessa. Tulilattia on järjestelmä, joka kierrättää kuumaa ja kuivaa ilmaa putkistoissa ...

Näytä lisää