Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja, jotka eivät ilmesty julkaisusarjoissa. / Publications not published in the publication series.