Uusimmat viitteet

 • Se aika keväästä 

  Paasovaara, Seija (Etelä-Suomen Media, 2017)
  On se aika keväästä, kun moni mietti tulevaa, opintojaan. Nuoret ovat uuden edessä, mutta tilanne on ajankohtainen jo työssä olevillekin.
 • Sote näkyy koulutuksessa myös Laureassa 

  Väkevä-Harjula, Irene; Heikkinen, Sari (Etelä-Suomen Media, 2017)
  Laurea alkaa kesällä kerätä verkostoa niistä, jotka haluavat kehittää sosionomikoulutusta.
 • Ammattikorkeakoulujen avoimen TKI-toiminnan aineistonhallinta : onko sitä? 

  Marjamaa, Minna; Latvanen, Jaana (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä artikkelissa tarkastellaan, millaista ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta on, millaista aineistoa siinä syntyy ja miten aineistoja voisi hallita ja avata. Artikkelissa käydään läpi mm. kirjoittajien kotikorkeakoulujen ...
 • Laureassa opitaan projekteissa 

  Uusitalo, Tero (Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, 2017)
  Kun espoolainen startup-yritys Spinno Sport tarvitsi apua koululaisten liikuntasovelluksen kehittämiseen, Laurea-ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelijat tarttuivat toimeen.
 • Lastensuojelun tulevaisuudet? : Case Porvoon polku ennakoivaan virtuaali-skenaarioon 

  Meristö, Tarja; Kantola, Tarja (Finnish Social and Health Informatics Association, 2017)
  Lastensuojelu on alue, jossa varhainen puuttuminen on tärkeä, mutta samalla vaikea aihe. Kyse on monitoimijaisesta ja moniammatillisesta yhteistyöstä, jossa toimijoilla on ylitettävänä organisaatio- ja kulttuurirajoja ja ...
 • Vihreä aalto vetää : ensimmäinen vuosi rinnakkaistallentamista Laureassa 

  Laakkonen, Anna; Laakkonen, Tarja (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (myöhemmin TKI-toiminta) tuloksena syntyy paljon uutta tietoa ja on tärkeää, että uusi tieto ja tutkimusten tulokset ovat avoimesti kaikkien saatavilla. ...
 • Seeing beyond monitors. Critical care nurses’ multiple skills in patient observation : Descriptive qualitative study 

  Alastalo, Mika; Salminen, Leena; Lakanmaa, Riitta-Liisa; Leino-Kilpi, Helena (Elsevier, 2017)
  Objectives The aim of this study was to provide a comprehensive description of multiple skills in patient observation in critical care nursing. Research methodology Data from semi-structured interviews were analysed ...
 • SoTe-tieto ekosysteemissä : MORFEUS-näkymät asiakaslähtöisen yhteistyön ja palveluohjauksen työkaluina 

  Kantola, Tarja; Pöyry-Lassila, Päivi; Meristö, Tarja (Finnish Social and Health Informatics Association, 2017)
  Sote-uudistus haastaa alan toimijat julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla kehittämään yhteistyötään asi-akkaan parhaaksi. Monitoimijaisessa verkostossa tarvitaan paitsi kokonaiskuvaa palveluekosysteemin ...
 • Involving Citizens in Open Innovation Process by Means of Gamification : the Case of WeLive 

  Kauppinen, Sami; Luojus, Satu; Lahti, Janne (Association for Computing Machinery, 2016)
  Citizens' participation in an open innovation process enables them to express their needs and wishes for new kinds of public services. However, the challenge for citizens' participation in the open innovation process is ...
 • INTEGRATING TEACHING AND R&D IN HIGHER EDUCATION - THE WELIVE PROJECT 

  Luojus;, Satu (International Academy of Technology, Education and Development, 2015)
  In order to respond to the challenges posed by digitalisation, new competence and operating models are required in the working life. This, on the other hand, requires developing the content and methods of higher education. ...
 • Miksi kuntarajat ylittävä yhteistyö on tärkeää nuorisotyön saralla? : Case: Nuorisotyö raiteilla -hanke 

  Mäkelä, Pekka; Järveläinen, Eeva (Aseman Lapset ry, 2017)
  Juna-asemien seudut ovat kautta aikojen koonneet keskeisen sijaintinsa vuoksi nuoria yhteen näiden vapaa-aikana. Kehäradan valmistuminen on lisännyt pääkaupunkiseudulla liikkumis- ja kokoontumismahdollisuuksia, joten myös ...
 • Fostering Business with Efficient Project Management 

  Karppinen, Konsta; Kataja, Katja; Tallgren, Taru; Uusitalo, Tero (Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, 2016)
  With the modern work culture and society being as dynamic as they are, the importance of good management must be emphasized. With time, money and human resources being limited in some ways, modern organizations have taken ...
 • Nettiaikakausi tarvitsee uudenlaisen korkeakoulun 

  Saarikoski, Ville (Arene, 2017)
  Visio on strategisen johtamisen keskeinen elementti. Se on usein suomennettu tulevaisuuden harhakuvaksi. Visiossa olennaista on, että se on realistinen, ymmärrettävä, toteutettavissa, mitattavissa ja innostava (Lindroos & ...
 • Mun Idea : Osallistuva budjetointi Espoon keskuksen alueella 

  Lund, Virpi (Keski-Espoo Seura, 2017)
  Espoon keskuksen alueella kokeillaan nyt keväällä 2017 osallistuvaa budjetointia kansalaisosallistumisen menetelmänä perinteisten vaikutuskanavien rinnalla. Asukkaita halutaan kannustaa kehittämään asuinaluettaan ja heidän ...
 • Katse ongelmista mahdollisuuksiin : voimavaralähtöinen kaupunkikehittäminen imagon rakentajana 

  Salin, Ossi (Keski-Espoo Seura, 2017)
  Voimavaralähtöisessä kaupunginosakehittämisessä tunnistetaan alueen tarjoamia mahdollisuuksia, resursseja ja asukkaiden olemassa olevia kykyjä. MunIdea -pilottihanke ammentaa voimavaralähtöisestä lähestymistavasta ja tukee ...

Näytä lisää