Uusimmat viitteet

 • Sjöfartsspråk : ursprung och släktskap 

  Leman, Karl; Boman, Fredrik (Högskolan på Åland, 2017)
  Syftet med vårt arbete var att visa på sjöfartsspråkets internationella ursprung och släktskap. Ett delsyfte var att väcka intresse för detsamma, och för främmande språk i allmänhet. Vi har på så sätt valt ut vissa språk, ...
 • Fysisk aktivitet för cancerpatienter 

  Jansson, Ida; Schrey, Cecilia (Högskolan på Åland, 2017)
  Bakgrund: Personer som lever med cancer upplever fysiska och psykiska symtom och biverkningar som påverkar både den fysiska, psykiska och sociala hälsan negativt. Att pendla mellan lidande och uthärdande är något som ...
 • Transpersoners möte med hälso- och sjukvården : Vårdande och icke-vårdande upplevelser 

  Liewendahl, Ida; Verho, Gabriella (Högskolan på Åland, 2017)
  Bakgrund: Sjukskötare upplever att de har bristande kunskap om vad det innebär att vara transperson, vilket kan leda till negativa attityder och bristfälligt bemötande. För att kunna ge personcentrerad omvårdnad krävs att ...
 • Mariehamns bostadsmarknad : Risker och möjligheter kommande fem år 

  Antfolk, Dennis (Högskolan på Åland, 2017)
  Framtidsutsikt för bostadsmarknaden i Mariehamn, med riktgivande och uppskattande möjligheter till utveckling eller poteniella risker. Studien baserar sig på intervjuer med personer inom fastighetsförmedlingsbranschen och ...
 • Sjukskötarens kunskap inom läkemedel och läkemedelshantering : en litteraturstudie 

  Ingström, Amanda; Udovicic, Nemanja (Högskolan på Åland, 2017)
  Bakgrund: Sjukskötaren använder 40% av sin arbetstid åt läkemedel och läkemedelshantering och därför är det av största vikt att sjukskötaren har kunskap inom området. Att främja säkerheten för att undvika risken för fel ...
 • Nyutexaminerade sjukskötares erfarenheter av handledning : En litteraturstudie 

  Öhman, Gisela; Mäkilä, Maria (Högskolan på Åland, 2017)
  Bakgrund: Känslor av osäkerhet är vanligt förekommande hos nyutexaminerade sjukskötare. Fångas inte dessa känslor upp kan detta i förlängningen leda till att nyutexaminerade sjukskötare lämnar professionen. Benner och ...
 • Hjärt-lungräddning och fria luftvägar på barn : en enkätstudie om föräldrars kunskap på Åland 

  Rusk, Anders; Gironès Aragó, Manel (Högskolan på Åland, 2017)
  Bakgrund: Då barnet råkat ut för en olycka som kan orsaka stopp i luftvägarna är det viktigt att föräldrar har kunskap i att fria luftvägar och hjärt-lungräddning för att kunna hjälpa barnet innan professionell hjälp ...
 • Betydelsen av basala hygienrutiner : - vårdarens följsamhet och ansvar 

  Pettersson, Rido; Czajkowski, Ilona (Högskolan på Åland, 2017)
  Syftet med studien är att beskriva vårdarens följsamhet (compliance) beträffande den basala hygienen i vårdarbetet inom Ålands hälso- och sjukvård. Enligt Europeiska Unionen (2009) orsakar vårdrelaterade infektioner 37 ...
 • Nyrekrytering av personer diagnostiserade med ADHD 

  Lindholm, Jessica; Sjöblom, Jenny (Högskolan på Åland, 2017)
  Människor med funktionshinder betraktas av samhället som en utsatt grupp och har generellt svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. Människor har i regel har en lägre sysselsättningsgrad och är i behov av extra stöd i ...
 • Undersökning av tryckförluster i rörsystem 

  Gustafsson, Linnea; Sjögren Reis, Kevin (Högskolan på Åland, 2017)
  Arbetet har gjorts på begäran av Hallsta Pappersbruk genom Magnus Rydstrand som är energiingenjör där. Hallsta pappersbruk är en pappersfabrik i Hallstavik. Detta pappersbruk startade produktionen 1915 och i dagsläget ...
 • Produktkalkylering hos åländska livsmedelsbolag 

  Mattsson, Erika; Perälä, Taava (Högskolan på Åland, 2017)
  För att lyckas i modern verksamhetsmiljö bör företagen vara kostnadsmedvetna och kostnadseffektiva. Fungerande och tillräckligt noggrann kostnadskalkylering ger information som stöder beslutstagandet både i strategiskt och ...
 • Motorsystem : Roderstyrning av autonom segelrobot 

  Frank, Morgan (Högskolan på Åland, 2017)
  Examensarbetet har gjorts på begäran av ÅSR (Åland Sailing Robots) genom Anna Friebe. Syftet med arbetet är att skapa energisnålt motorsystem för styrning av vindflöjeln och roder till 4 meter lång segelrobot som ägs av ...
 • Ansvarsfulla investeringar : En kvalitativ undersökning om ESG och hållbarhetsredovisning 

  Dahlén, Bodil (Högskolan på Åland, 2017)
  För att kunna investera ansvarsfullt behöver investerare ha kunskap och verktyg för att ta ansvarsfulla investeringar i beaktande. ESG (environmental, social and governance) är ett begrepp som innebär att man tar i beaktande ...
 • Spela spel om spel : en studie i möjligheter för spelbolags diversifiering på marknaden för vadslagning inom esport 

  Basilier, Rasmus; Blomster, Sanna (Högskolan på Åland, 2017)
  Syftet med avhandlingen var att uppskatta möjligheten för diversifiering samt undersöka förutsättningarna för etablering på marknaden för vadslagning inom esport för ett spelbolag. Detta gjordes genom en intern analys av ...
 • Energieffektivering av skolfartyget M/S Michael Sars 

  Ekebom Oscar, Lindholm Andreas (Högskolan på Åland, 2017)
  Syftet med detta examensarbete är att undersöka och utvärdera hur värmeförbrukningen ombord på skolfartyget M/S Michael Sars kan effektiveras. Vi genomförde detta på tre olika sätt. Det första var att undersöka hur en ...

Näytä lisää