Helppo rahanuorten ja opiskelijoiden ylivelkaantuminen ja luottotietohäiriöt /

Theseus

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor Jyväskylän ammattikorkeakoulu
dc.contributor.author Kesti, Nanna.
dc.date.accessioned 2010-09-02T09:28:38Z
dc.date.available 2010-09-02T09:28:38Z
dc.date.issued 2008-02-09
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10024/19143
dc.description.abstract Opinnäytetyö on toteutettu antamaan toimeksiantajalle tietoa opiskelijoiden taloudellisesta tilanteesta. Työssä tarkastellaan opiskelijoiden velkaisuutta ja mahdollisia luottotietohäiriöitä sekä sitä, venyttääkö opiskelijoiden huono taloudellinen tilanne heidän opiskeluaikojaan. Työssä on tarkasteltu eri lähteiden avulla nuorten kulutustottumuksia ja syitä nuorten kulutuskäyttäytymiseen sekä kulutustottumusten muutoksia ajan myötä, kulutusluottojen ja pikavippien todellisia hintoja ja niiden yleistä saatavuutta. Työhön on myös haastateltu Jyväskylän kaupungin velka- ja talousneuvojaa kaupungin nuorten taloudellisista vaikeuksista. Varsinaiset tutkimustulokset on saatu tekemällä liiketalouden koulutusohjelman liiketoiminta- ja palvelut –yksikössä kysely opiskelijoille. Velkaneuvojan haastattelun ja kirjallisten lähteiden mukaan nuorten tilanne on huolestuttava, sillä nuoria velkaantuneita on koko ajan enemmän ja enemmän. Tämä johtuu siitä, että nuoret eivät ymmärrä, mitä todellakin aiheutuu kun jättää laskut maksamatta. Myös pikavipit ja postimyynti ovat yhtenä suurena tekijänä aiheuttaneet nuorille velkakierteen suurine korkoineen ja käsittelykuluineen. Kyselyyn vastanneissa opiskelijoissa ei ollut yhtään ylivelkaantunutta henkilöä, myöskään luottotietohäiriöitä ei ollut sillä hetkellä tai menneisyydessä. Velkaantuminen ei ole siis häirinnyt vastanneiden koulunkäyntiä tai huonontanut heidän elämänlaatuaan. Opiskelijat suhtautuivat muutenkin melko kielteisesti suurikorkoisiin lainoihin, osamaksusopimuksiin ym. fi
dc.description.abstract The aim of this bachelor’s thesis was to give information on the financial situation of the students to the principal. The thesis examines the students’ indebtedness and possible credit history issues and whether they have had an effect on the duration of their studies. The thesis examined young people’s consumption habits and reasons for their consumption behaviour. Furthermore, changes in consumption behaviour over the time, the real costs of consumption and quick loans and their availability were studied. The debt and financial advisor of the city of Jyväskylä was also interviewed regarding the financial challenges of young people. The research data were gathered by conducting a survey among the students in the degree programme of Business Administration in the School of Business and Services Management. According to the source literature and the interview of the debt advisor, the situation among young people is alarming, because the number of indebted young people is increasing all the time. This is caused by their inability to understand the consequences of non-payment. Quick loans and mail order business have also trapped young people in a debt circle through high interest rates and handling fees. There were no overindebted students or students with poor present or past credit reports among the respondents of the survey. Indebtedness has therefore not affected their studies or quality of life. Students’ attitudes towards high interest loans, hire purchase agreements, etc. were quite negative. en
dc.format.extent Verkkojulkaisu ( 260 KB, 39 s.).
dc.language.iso fi
dc.publisher Jyväskylän ammattikorkeakoulu
dc.publisher JAMK University of Applied Sciences en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.title Helppo rahanuorten ja opiskelijoiden ylivelkaantuminen ja luottotietohäiriöt / fi
dc.title.alternative en
dc.type.ontasot AMK-opinnäytetyö fi
dc.type.ontasot Polytechnic thesis en
dc.programme Liiketalouden koulutusohjelma
dc.organization Jyväskylän ammattikorkeakoulu fi
dc.subject.ysa opiskelijat
dc.subject.ysa taloudellinen tila
dc.subject.ysa maksuhäiriöt
dc.subject.ysa velkaantuminen
dc.subject.ysa kulutustottumukset
dc.subject.ysa
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jamk-1237975398-6

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot