Viitteet 1-15 / 7959

  • A Mobile-Assisted Working Model for Supporting Daily Family Life: A Pilot Study 

   Rönkä, Anna; Malinen, Kaisa; Jokinen, Kimmo; Häkkinen, Sanna (Sage Journals, 2015)
   Despite rapid technological development, very few new technology-assisted tools have been developed specifically for use in family services. This article describes a new, mobile-assisted working model designed to enhance ...
  • Improving Educational Leadership and Management Capacity of Quang Tri Teacher Training College in Vietnam 

   Maunonen-Eskelinen, Irmeli (Centre for International Mobility CIMO & University of Tampere, 2015)
  • Expressing sustainability in marketing of local food products in rural tourism 

   Väisänen, Hanna-Maija; Törn, Anne (University of Eastern Finland, 2015)
   Introduction Food is an inseparable part in creating the tourists’ travel experience and the trend risen from responsible consuming makes it possible to highlight the sustainable issues marketing food products and services ...
  • Ihmiset tekevät tolkkua joka tapauksessa: Kohti yhteistä ymmärrystä liiketoiminnan tarkoituksesta 

   Ekonen, Marianne; Forsström-Tuominen, Heidi (Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, 2016)
   Saimme toimeksiannon eräästä vähittäiskaupan ja palveluiden alalla pitkään toimineesta yrityksestä, jonka eräs yksikkö oli kärsinyt heikentyneestä kannattavuudesta. Yksikön tulokset olivat jo usean vuoden ajan olleet ...
  • Life Behind Trophies: What is Everyday Work Like in the "Best" Workplaces 

   Eskola, Anne; Hakola, Liinamaaria (Haaga-Helia University of Applied Sciences, 2016)
   This study explores organizations that have been able to simultaneously combine high job satisfaction with good productivity and profitability. The focus in this study is in the organizations that consciously have rejected ...
  • Recreating Innovative and Meaningful Workplaces 

   Eskola, Anne; Hakola, Liinamaaria (Academic Conferences and Publishing International Limited, 2016)
   This study is about organizations that have been able to combine high job satisfaction with good productivity and profitability, i.e., they are able to operate profitably while being recognized as the best work places in ...
  • A Conceptual Framework for Understanding the Phenomenon of new Ways of Work 

   Eskola, Anne; Neuvonen, Heidi (Academic Conferences and Publishing International Limited, 2016)
   A review of the digital marketing literature suggests that it is important to understand that what applies in marketing management in the past and in traditional marketing context may not create success of tomorrow. It is ...
  • Development Trajectory of an Innovation-Based Environmental Technology Start-Up 

   Saukkonen, Juha; Vänttinen, Kari (Academic Conferences and Publishing International Limited, 2016)
   This research paper focuses on the growth models of new business ventures and their applicability to a specific type of start-up, environmental technology–based growth company via a case study Start-ups companies are a ...
  • Anticipation of Technology as an Entrepreneurial Skill 

   Saukkonen, Juha; Vasamo, Anna-Leena; Ballard, Sharon; Levie, Jonathan (Academic Conferences and Publishing International Limited, 2016)
   Anticipation of technological change is crucial for startup companies and entrepreneurs to survive and grow in the volatile environment. The concepts, processes and tools have mainly been developed in and for larger ...
  • From a student of startup business to a startup employee or entrepreneur 

   Saukkonen, Juha (Jyväskylän yliopisto, 2016)
   This paper aims at understanding of the incidents, relationships and processes that has lead students engaged in study programs focusing on start-up/entrepreneurship activity in technology business to become employees and ...
  • NY Start Up -ohjelma yrittäjyyskasvattajien kokemana. Case: "Ideasta toiminnaksi" -kurssikokonaisuus 

   Patja, Päivi; Salminen, Suvi; Haaranen, Maija (Jyväskylän yliopisto, 2016)
   Yrittäjyyskasvatusta toteutetaan tällä hetkellä lukuisilla eri tavoilla. Kuitenkin viime vuosina erityisesti niin kutsuttua kokemuksellista yrittäjyyskasvatusta toteuttavat käytänteet ovat saaneet laajaa kannatusta tutkijoiden ...
  • Yrittäjyys yhdistää. Yrittäjyysosaaminen kasvuun oppilaitosyhteistyössä 

   Kotiranta, Maria; Helin, Niina; Kämppi, Marja (Jyväskylän yliopisto, 2016)
   Case-esittelyssä keskitytään Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän Yrittäjyys yhdistää -hankkeen sekä sen onnistumisten ja haasteiden kuvaamiseen hankekoordinaattoreiden ...
  • Monialaisuus korkeakoulutasoisen yrittäjyys- ja innovaatiokulttuurin opinnollistamisessa 

   Kiviranta, Hanna-Maija; Tunkkari-Eskelinen, Minna (Jyväskylän yliopisto, 2016)
   Suomen Yrittäjien tavoiteohjelma tukeutuu työllisyysasteen nousemiseen 75 prosenttiin vuoteen 2019 mennessä. Suomalaisten yritysten henkilöstöstä nykyisin 63 prosenttia on PK yrityksissä, ja ko. tavoiteohjelman 2015-2019 ...
  • Ticorporateyrityssimulaatio JAMK:n tietojenkäsittelyn koulutuksessa 

   Bister, Timo; Immonen, Jarkko; Tuikka, Tommi (Jyväskylän yliopisto, 2016)
   Yksi Jyväskylän ammattikorkeakoulun strategisista painopistealueista on yrittäjyys. Tavoitteena on yhtäältä oikeiden business-ideoiden ja sitä kautta toimivien yritysten synnyttäminen, toisaalta yhtä tärkeää on saada kaikki ...
  • YouTubers' impact on viewers' buying behavior 

   Vähäjylkkä, Miina; Lepistö, Emmi-Julia (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   The aim of the thesis was to examine the influence Finnish female lifestyle YouTubers have on their viewers buying behavior, what is their decision-making process and what are the external factors influencing their buying ...