Viitteet 1-15 / 8027

  • Frisbeegolfin liiketoimintapotentiaali Keski-Suomessa 

   Jyväskylän ammattikorkeakoulu; Laitinen, Janne
   Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 237 (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä julkaisu on osa Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston toteuttamaa FRIBA-projektia, joka sai tukea Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) Keski-Suomen Liiton kautta. Projektin päätavoitteena oli selvittää ...
  • Analyzing the Italian Market for Business Design Services 

   Gadd, Liisa (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Services are increasingly becoming global business. Knowledge-intensive business services (KIBS) sector is among the most international service sectors. This work was assigned by a company operating in the management ...
  • Kahvilan fyysisen ympäristön viihtyisyys ja tunnelma asiakkaiden näkökulmasta : Case: Kahvila Saima Oy 

   Kaulio, Niina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kahvilan asiakkaiden ajatuksia Kahvila Saiman fyysisestä ympäristöstä sekä tutkia, mitkä asiat vaikuttivat asiakkaiden viihtymiseen tiloissa. Työn tarkoituksena oli löytää tiloihin ...
  • Brändi-imagon rakentaminen sosiaalisessa mediassa : Case: Z-Style Finland Oy 

   Rinnetmäki, Laura (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, miten vaatebrändi Zizzi voi rakentaa brändi-imagoaan sosiaalisessa mediassa. Toimeksiantajana toimi plusvaatekauppa Z-Style Finland Oy. Tavoitteena oli selvittää Zizzin brändi-imagon ...
  • Opiskelijalähettiläät osana Jyväskylän kaupunkimarkkinointia ja mainetyötä 

   Lindeman, Henna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millaisia näkemyksiä kansainvälisillä opiskelijoilla on opiskelijalähettiläisyydestä ja miten heidän mielestään tehtävää tulisi hoitaa. Lisäksi selvitettiin, mitkä ovat motiivit ...
  • Osallistujien kokemuksia visuaalisen ajattelun valmennuksista 

   Kaura-aho, Jenni (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia osallistujien kokemuksia visuaalisen ajattelun valmennusten hyödyllisyydestä heidän oman ajattelun ja toiminnan suhteen. Tavoitteena oli selvittää, millaisena valmennustapahtuma ...
  • Kotiinkuljetuspalvelun kannattavuus ja laatu : Case: Kotipizza & Chalupa Forum Jyväskylä 

   Kiviniemi, Jasmin (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Kotipizza & Chalupa Jyväskylä Forumin kotiinkuljetuspalvelun kannattavuutta ja laatua. Idea tutkimukseen syntyi syksyllä 2016, kun kotiinkuljetuspalvelu otettiin yrityksessä käyttöön ...
  • Esimiestyön merkitys työmotivaatioon : Case: Solo Sokos Hotel Paviljonki 

   Häkkinen, Jenni (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka tärkeää esimiestyö on työmotivaation muodostumisessa sekä miten esimiehet voivat vaikuttaa alaisten työmotivaatioon toimeksiantajayrityksessä ja yleisesti hotelli- ja ...
  • Tavoitteena molempia hyödyttävä yhteistyökumppanuus : RoKi Hockeyn sponsorisuhteiden nykytila ja kehitysideat 

   Juopperi, Suvi-Päivikki (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia, miten RoKi Hockeyn sponsoriyhteistyöt toimivat ja millaisia tarpeita yhteistöiden kehittämiselle on. Tavoitteena oli selvittää, millaisena yhteistyökumppanina nykyiset sponsorit kokevat ...
  • Pankkiasiakkaan tunteminen asiakaskokemuksena 

   Rautiainen, Anette; Teikari, Henna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Pankkitoiminta perustuu luottamukseen. Suomen lainsäädäntö velvoittaa kaikkia rahalaitoksia tunnistamaan ja tuntemaan asiakkaansa. Henkilötietojen lisäksi pankeilla tulee olla riittävät tiedot asiakkaan toiminnasta, ...
  • Esimiesten kokemuksia eettisesti johtamisesta 

   Kari, Sini (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka esimiehet kokevat eettisyyden johtamistyössään ja millä tavoin se esimiestyössä ilmenee. Tarkoituksena oli tutkia, kuinka vahvasti eettiset tekijät ohjaavat esimiesten ...
  • Study on Consumer Decision Making process in the Selection of Home Cleaning Company : Case Company : MHB Clean Helsinki 

   Hussain, Mudassar (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   The aim of this research was to study most effective factors affecting consumer buying behaviour in making decision about purchasing home cleaning services. Consumer behaviour comprises of four factors: cultural, social, ...
  • Comparing the Effectiveness of Outdoor Advertising with Internet Advertising : Case Study: Inetcom Company 

   Martynova, Anna; Borisova, Olga (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   At the time of rapid changes, it might appear that some aspects of the pre-online life are vanishing. However, they have only mutated into new fascinating forms which arguably prove to be more effective and usable by ...
  • Jauhimen akseliston vaihto-ohjeen laatiminen ja akselistohuollon selvitys 

   Lahtinen, Kimmo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi UPM Paper ENA Oy:n Kaipolan tuotantolaitos. Työn tavoitteena oli laatia Kaipolan hiertämöllä käytössä olevien SD-65 tyyppisten hierrejauhinten akseliston vaihto-ohje ja suorittaa ...
  • Weave Design 

   Manninen, Eetu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   The main goal of the thesis was to implement a web application where artisans would be able to make necessary drawings easier than when using traditional pen and paper. These drawings are used when weaving with a loom. It ...