Theseus - ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ja julkaisut verkossa

Theseus on Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n tarjoama palvelu, joka tarjoaa käyttöösi Suomen ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä sekä julkaisuja verkossa. Voit tutustua ammattikorkeakouluista valmistuneiden opinnäytetöihin sekä ammattikorkeakoulujen julkaisutoimintaan kokonaisuudessaan ja hyödyntää niitä vaikkapa omassa tutkimus- tai kehittämistyössäsi.

Voit selata aineistoja oikean valikon Selaa Theseusta -otsikon alta. Theseuksen hakusivulla voit tehdä monipuolisempia hakuja tai tutkia opinnäytetöitä ja muita julkaisuja ammattikorkeakouluittain. Jos haluat tallentaa opinnäytetyösi tai julkaisusi, siirry tallennussivulle.

 • Yritys X: Sisäisen rekrytointiprosessin yhtenäistäminen 

  Pitkänen, Nea (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aihe syntyi toimeksiantajayrityksen aidosta tarpeesta kehittää omaa sisäistä rekrytointiprosessiaan vuoden 2016 loppupuolella. Suunnittelu ja toteutus aloitettiin alkuvuodesta 2017. Opinnäytetyön tavoitteena ...
 • Asiantuntijapalveluiden kehittäminen asiakaslähtöiseksi: Case Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset, Yrityspalvelut 

  Penttilä, Outi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää millaisia ovat asiakaslähtöiset toimintatavat Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten Yrityspalveluissa (jatkossa käytetään MKN Yri-tyspalvelut). Selvitettyjen toimintatapojen avulla ...
 • Artikkelikokoelma matkailualan kehittämishankkeista ja opinnäytetöistä 

  Lahden ammattikorkeakoulu; Jakosuo, Katri; Jaakkola, Leena; Tekes (Ice Event -hanke) (Lahden ammattikorkeakoulu, 2009)
  Matkailun ala juhlii vuonna 2009 kymmenvuotista taivaltaan osana Lahden ammattikorkeakoulua Tekesin rahoittaman Ice Event -hankkeen juhlajulkaisulla Kasviretkestä kokouspalveluihin. Julkaisu avaa näkökulman matkailualan ...
 • Katkaisuhoidon kehittäminen potilaiden kokemusten näkökulmasta : Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, Akuuttiosasto 

  Saarinen, Anne; Hakola, Tarja (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Päihdepotilaiden katkaisuhoidon järjestäminen on maamme perusterveydenhuoltoon lakisääteisesti sisältyvää toimintaa. Näkyvin päihteidenkäyttäjäryhmä terveyskeskusten katkaisuhoitojaksoilla on alkoholiriippuvaiset. ...
 • Näkökulmia aikuisopiskelijoiden ohjaukseen ammattikorkeakoulussa 

  Lahden ammattikorkeakoulu; Haapasilta, Minna; Siikaniemi, Lena; Euroopan Yhteisöt, rakennerahastot (Lahden ammattikorkeakoulu, 2008)
  Näkökulmia aikuisopiskelijoiden ohjaukseen ammattikorkeakoulussa –artikkelikokoelma jatkaa neljäntenä teoksena Näkökulmia-julkaisujen sarjaa ja sen toteuttamisesta on vastannut TALO-hanke*. Sarjan muut osat ovat: Näkökulmia ...
 • Taide käy työssä : taidelähtöisiä menetelmiä työyhteisöissä 

  Lahden ammattikorkeakoulu; Väänänen, Ilkka; Rönkä, Anu-Liisa; Kuhanen, Ilkka; Liski, Minna; Niemeläinen, Saara; Rantala, Pälvi; Euroopan sosiaalirahasto (TAIKA-hanke 2008-2011) (Lahden ammattikorkeakoulu, 2011)
  Taide käy työssä -artikkelikokoelman kirjoitukset ottavat osaa ajankohtaiseen keskusteluun, jossa kulttuuria ja taidetta tarkastellaan uudesta näkökulmasta. Tarkastelun kohteena on taiteen mahdollisuus edistää hyvinvointia ...
 • Näkökulmia laadukkaaseen oppimiseen ja aluekehitykseen 

  Järvinen, Marjo-Riitta; Kallioinen, Outi; Huhtanen, Kaija; Siikaniemi, Lena; Soikkeli, Sari; Hyypiä, Mirva; Nieminen, Juhani; Väänänen, Ilkka; Parjanen, Satu (Lahden ammattikorkeakoulu, 2008)
  Näkökulmia laadukkaaseen oppimiseen ja aluekehitykseen –artikkelikokoelma on järjestyksessään kolmas Näkökulmia-julkaisu, jonka toimittamisessa TALO-hanke on ollut mukana. Se on jatkoa vuosina 2006 ja 2007 julkaistuille ...

Näytä lisää