Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Hautaustoimien yhteistyön kehittäminen Tampereen hiippakunnassa 

  Pajunen, Tuija (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin hautaustoimien yhteistyön mahdollisuuksia ja tarpeita Tampereen hiippakunnan alueella. Tavoitteena oli löytää mahdolliset yhteistyömuodot ja miten ne voisivat toteutua. Työn tilaajana oli ...
 • Käsityövakka : Lasten kiertävä perinnekäsityöpaketti Ylöjärven kaupungin varhaiskasvatukseen 

  Eronen, Minna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyöraportit tavoitteena on kuvata varhaiskasvattajien käyttöön tarkoitetun toiminnallisen kiertävän perinnekäsityöpaketin suunnittelu- ja tuotteistamisprosessi. Käsityöpaketti sisältää esineistöä ja ...
 • Comparing the Energy Efficiency in Belgium and Finland 

  Ryckaert, Emeric (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  The purpose of this thesis is to compare Belgium and Finland on energy efficiency. Before comparing these two countries I will talk about the European view on energy efficiency. The European view is the basic view for ...
 • Yksinkertainen laadunhallinta- ja ympäristöjärjestelmä maatilalle 

  Hosike, Anna-Reetta (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö sai kimmokkeen havainnosta, että maatilayritykselle suunnattua, yksinkertaista ja yhdistettyä laadunhallinta- ja ympäristöjärjestelmäpohjaa ei ole rakennettu vapaaseen käyttöön. Standardien pohjalta rakennettu ...
 • Shortest path bridging (SPB) (802.1aq) : Mac-in-Mac (802.1ah) 

  Ilomäki, Mikko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus on esitellä Shortest Path Bridging (SPB) (802.1aq) tietoliikennetekniikkaa ja erityisesti SPB:n mac-in-mac tekniikkaan pohjautuvaa SPB-M vaihtoehtoa. Tavoitteena on tuottaa tietoliikenneverkkojen ...
 • Freeware-varmuuskopiointiohjelmien vertailu Windows 10:llä 

  Virtanen, Markus (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kertoa lukijalle varmuuskopioinnista yleisesti sekä esitellä ja vertailla erilaisia varmuuskopiointiohjelmia Windows 10-käyttöjärjestelmällä. Tietokoneen olisi aina hyvä olla varmuuskopioituna ...
 • Metsäkoneenkuljettajan osaamistarpeet metsäkoneyrityksessä 

  Kääriäinen, Reijo (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Metsäkoneenkuljettajan ammatti on vastuullinen ja vaativa työ. Hänen on hallittava metsänkäsittely, puutavaralajit, koneen käsittely ja -tekniikka sekä työn suunnittelu. Lisäksi hänellä on oltava hyvät vuorovaikutustaidot. ...
 • Wanted: MOOC pedagogy 

  Ruhalahti, Sanna; Korhonen, Anne-Maria (EDULEARN15 Conference, 2015)
 • Erään toimittajan varastonkierron parantaminen 

  Taivalantti, Minna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Teknologiayritys Stera Technologies Oyllä oli havaittu erään tavarantoimittajan varastonkierron olevan hidas. Hidas kierto tarkoittaa hyllyssä pitkään käyttöä odottavia ostonimikkeitä ja suurta varastoon sitoutunutta ...
 • Kankaan tuotekehittäminen erikoisolosuhteisiin K&H Annala Oy:lle 

  Koski, Marjo (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Suomen ainoan huonekalukankaita valmistavan yrityksen K&H Annala Oy:n kanssa. Työn aiheena oli suunnitella ja tuotteistaa kangasmallisto erikoisolosuhteisiin innovatiivisesta, Italiassa ...
 • Building a national education export network for the food chain – (FLEN) 

  Kautola, Helena; Hyttinen, Tomi; Kakko, Leila; Väisänen, Karoliina; Alarinta, Jarmo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
 • Ammattikorkeakouluopettajan itsearviointi Opettajan yrittäjyysmittariston avulla 

  Hannula, Heikki; Hämäläinen, Minna; Joensuu-Salo, Sanna; Pihkala, Timo; Ruskovaara, Elena; Sorama, Kirsti; Varamäki, Elina (Yrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseura ry, 2016)
 • Hämeenlinnan seudun nuorten asiakaskokemus Nordeasta 

  Saarinen, Ada (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Nordean Hämeenlinnan palvelukonttori. Tavoitteena oli selvittää, miten Nordean uusi visio asiakaskokemuksesta toteutuu paikallisten nuorten näkökulmasta, ja miten sitä voitaisiin ...
 • Hankintaprosessin ja hankintaorganisaation kehittäminen 

  Sillsten, Sebastian (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kohdeyrityksen liiketoiminta on kasvanut nopeasti, joka on korostanut hankintojen merkitystä kohdeyrityksessä. Nykyistä hankintaprosessia ei koeta riittävän hyvin toimivaksi, eikä toimittajayhteistyötä pystytä kehittämään ...
 • Korjausrakennushankkeen rakennesuunnittelu 

  Poikonen, Timo (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään Suomen Adventtikirkon hallinto- koulu-rakennuksen korjausrakennushanketta rakennesuunnittelun osalta. Tavoitteena on tuottaa korjausrakennushankkeesta rakennesuunnitelmat, sekä rakennelaskelmat. ...

Näytä lisää