Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Suomalainen ramopunk-yhteisö – fandom vai kultti? 

  Miettinen, Harri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, onko suomalainen ramopunk-yhteisö fandom vai kultti. Yhdysvaltalaisella Ramones-yhtyeellä on ollut suuri vaikutus suomalaiseen underground-kulttuuriin. Vaikka yhtyeen ...
 • Keittiötyövaatteiden kehitys : Case: Lindström Group 

  Suihkonen, Lea (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tarkoituksena on tutkia Lindström Group yrityksen työvaatteiden kehitysprosessia ja käyttäjälähtöisyyttä. Toimeksiantajayrityksenä toimi Lindström Group, ja tutkin heidän ravintolan keittiöhenkilökunnalle suunnittelemansa ...
 • Kolme kertaa tietoisuudesta : Draaman ja teatterin todellisuuksia nykyajassa 

  Mikkola, Jarkko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on teoreettis-analyyttinen tutkielma tietoisuuden osuudesta draamassa ja teatterityössä. Työ jakaantuu kolmeen artikkelimaiseen osaan, joista ensimmäisessä keskitytään teatterin ja uskonnon käsitteelliseen ...
 • Tapahtumatuotantojen julkaisun tekninen kehityssuunta : IP-teknologian ja automaation käyttö Rion olympialaisissa 

  Puroaho, Linda (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tarkastelee Rio de Janeiron 2016 kesäolympialaisten kisasignaalien tuotantoa ja julkaisua. Työssä käydään läpi kahden eri mediaoikeudet ostaneen yhtiön tuotantomallia ja niiden teknologisia ratkaisuja ...
 • Ohjaajan taide sirkuksessa : Jäsennyksiä, havaintoja ja työkaluja sirkuksen ohjaamiseen 

  Näykki, Meri-Maija (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö avaa ja kartoittaa ohjaajantyötä sirkuksessa sekä esittelee työkaluja sirkusesityksen taiteelliseen luomiseen. Työ myös määrittelee ja luo sirkusohjaamiseen liittyvää termistöä erityisesti dramaturgian ...
 • Helsingin kaupunginteatterin teknisen tuotantoprosessin kehittämiskohteet ja -ehdotukset 

  Herala, Benjamin (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on tapaustutkimus, jossa tarkastellaan Helsingin kaupunginteatterin teknisen tuotannon prosessia sekä kehittämiskohteita ja -mahdollisuuksia. Opinnäytetyön tarkoitus on tarjota Helsingin kaupunginteatterille ...
 • Presenting Big Data with Interactive Data Visualization Tool 

  Välimäki, Vesa-Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Analyzing big data is not easy with lightweight tools. Recent data leaks have shown that exploring data with traditional methods takes too much time. This thesis investigated whether today's data visualization JavaScript ...
 • 3 Applications for Visually Impaired 

  Seppälä, Hannu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  This thesis describes an attempt to create 3 applications for smartphone to aid visually impaired. The applications should be able to guide a blind person in our modern environment. The purpose of this study was to see ...
 • Markkinointiviestintäsuunnitelma : Case Yritys X 

  Kokko, Senni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda markkinointiviestintäsuunnitelma toimeksiantajalle. Toimeksiantajana toimi Yritys X, joka tarjoaa palveluita ikäihmisille. Työ koostuu teoreettisesta viitekehyksestä, ...
 • Brochure as a tool for promoting children's rights in a kindergarten : Prevention of domestic violence 

  Honkanen, Riina; Väyrynen, Diana (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  The purpose of this thesis was to produce a brochure in collaboration with a private Finnish kindergarten located in Espoo which operates in English. However, the staff requested that the brochure reads both in English and ...
 • Isomorphic JavaScript and MeteorJS 

  Ashraf, Waqar (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  This study was written to give a brief introduction of isomorphic JavaScript and MeteorJS platform. First, the basic concept of isomorphic JavaScript and how it is revolutionizing modern web applications is explained. How ...
 • Correspondence analysis as a service 

  Kemppainen, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Correspondence analysis is examined and demonstrated in this thesis from the viewpoint of service development. Traditionally correspondence analysis has been manual, the procedure varying due to source data formats varying. ...
 • Feasibility Study: Bio-based Biodegradable Thermal Pallet Covers (BBTPC) 

  Mahat, Pradeep (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Thermal Pallet Covers provide good passive thermal protection especially during the logistical operation of goods such as higher value perishables, pharmaceuticals, and chemical shipments. Currently, most of the covers are ...
 • Toimintaohje F2F-koordinaattoreille : Kirkon Ulkomaanapu sr 

  Mannila, Laura (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli päivittää kansainvälistä työtä tekevän hyväntekeväisyysjärjestön, Kirkon Ulkomaanavun, F2F-koordinaattoreille suunnattu toimintaohje, F2F-manuaali, vastaamaan nykypäivää ja vallitsevia ...
 • Ammattikorkeakouluopiskelijoiden kokemukset ja asenteet liittyen blogimarkkinointiin 

  Karaus, Hanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ammattikorkeakouluopiskelijoiden asenteita blogimarkkinoinnista sekä kokemuksia sen mahdollisista vaikutuksista heidän kuluttajakäyttäytymiseensä. Aihe on ajankohtainen, sillä blogit ...

Näytä lisää