• Paastokurssin suunnittelu palvelumuotoilun keinoin 

   Kröger, Annamaija (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytteeni tavoitteena oli suunnitella paastokurssi Helsingin Vuosaaressa sijaitsevaan Kulttuurikeskus Sofiaan palvelumuotoilun keinoin. Palvelumuotoilun keskeisinä asioina ovat asiakasymmärryksen luominen, konseptointi ...
  • Ratsastajan istunta ja rintarangan liikekontrolli : fysioterapeuttisen harjoittelun vaikutus 

   Peura, Vilma; Piiparinen, Roosa; Siikarla, Satu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Liikekontrollin häiriöt heikentevät ratsastajan kehon optimaalista käyttöä, mikä näkyy heikentyneenä kehonhallintana ja epäsymmetrisyytenä hevosen selässä. Monet ratsastajat ja valmentajat kiinnittävät paljon huomiota ...
  • Biogas Production from Chinese Kitchen Biowaste 

   Hailun, Fu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Biogas is a mixture of different gases produced through anaerobic digestion by breakdown of organic matter in the absence of oxygen. The biogas produced from Chinese kitchen food waste was implemented in mesophilic temperature ...
  • "Iipan ope auttaa aina" : Varhainen tunnistaminen ja tukeminen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa 

   Ellola, Mari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten varhainen tunnistaminen ja tukeminen toteutuvat lasten arvioimana Iisalmen kaupungin kunnallisessa koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Varhaista tunnistamista ja ...
  • Work diversity in luxury hotels 

   Leisen, Kim (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Nowadays we are living in a world in which we can travel and work all around the globe. Meeting new cultures and working with them gets very common, nevertheless intercultural issues accrue as not everyone is conscious ...
  • Jaksosuunnittelu tilitoimiston lisäarvopalveluna : case Tilipalvelu SER Oy 

   Hakala, Hanna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Digitalisoituminen ja kirjanpidon rutiinitoimintojen automatisointi ovat tuoneet mukanaan muutoksia tilitoimistoalalle. Rutiinitoimintojen automatisoituessa tilitoimistoilla vapautuu lisää aikaa myös muuhun työhön. Monet ...
  • Laatukasikirjan laaiminen RALA-sertifikaatin hakemista varten 

   Heiskanen, Mervi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli laatia Infrap Oy:lle laatukäsikirja RALA-sertifikaatin hakuprosessia varten. Tilaajaorganisaatiot mm. Liikennevirasto ja ELY-keskukset edellyttävät enenevässä määrin myös konsulttitoimistoilta ...
  • Lean johtaminen perheneuvontapalveluiden kehittämisessä 

   Grönholm, Päivi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö kohdistuu perheneuvonnan kehittämiseen Kuopion evankelis-luterilaisessa seurakunnassa. Perheneuvonta on palvelu pariskuntien auttamiseen parisuhteen kriireissä. Kehittämisen lähtökohtana on havainto siitä, ...
  • LÖYTÖ – KEKSINTÖ, ÄLYNVÄLÄYS... : Liiketasot koreografian lähtökohtana 

   Koistinen, Tiina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyöni käsittelee liiketasoja koreografian lähtokohtana. Opinnäytetyö koostuu taiteellisesta tutkimisesta, tulosten esittelystä taiteellisessa muodossa ja kirjallisesta raportista. Opinnäytetyön tarkoitus on tuottaa ...
  • Kannattavuuslaskelmat matkailu- ja ravitsemisalalla : case Kuopio Wine Festival 

   Rantsi, Markus (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Osuuskauppa PeeÄssän järjestämän Kuopio Wine Festivalin ruokakadun kannattavuus. Toisena tutkimuskohteena oli lauantai-iltapäivinä järjestettyjen ilmaisaukioloaikojen kannattavuus. ...
  • Customer Satisfaction with Snadi Fruit Drinks 

   Thapa, Kritika (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   The main purpose of this thesis is to investigate the customer satisfaction with Snadi fruit drinks and give the opportunity to identify the customer behavior and possible ways to improve the customer service and relations. ...
  • Lounaslistan kehittäminen ja markkinointi : Ravintola Huviretki Kuopio 

   Mehtonen, Heli (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   ”Markkinointi on vastuullinen, suhteisiin ja yhteisöllisyyteen pohjautuva ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla luodaan myyvä, kilpailukykyinen ja eri osapuolille arvoa tuottava tarjooma vuorovaikutteisesti toimien.” ...
  • OSALLISUUS, ESTEETTÖ-MYYS JA VERTAISTUKI PERHEENTALOSSA 

   Leppikangas, Helena; Nurmela, Minna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyönä tuotettiin tietoa vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten perheiden toiveista Perheentalon toiminnasta. Opinnäytetyönä selvittettiin kohderyhmän toiveita Perheentalon toiminnan kehittämisestä yhä ...
  • Nopeasti kovettuvien betonien kuivumiskäyttäytyminen työmaaolosuhteissa 

   Koskinen, Keijo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinäytetyössä on tutkittu nopeasti kovettuvien ja kuivuvien betonien käyttäytymistä työmaaolosuhteissa. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään työmaan näkökulmasta, mitkä tekijät vaikuttavat betonin kuivumiseen. ...
  • Fantasiaestemallisto keppihevosille : Hobby Horse Club 

   Miettinen, Miia-Marjatta (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Ajantajusi hälvenee maan kiitäessä jalkojesi alla ja tiedät olevasi valmis haasteeseen. Tätä hetkeä varten olet harjoitellut ahkerasti päivä toisensa jälkeen. Nyt on aika näyttää, mihin olet kykenevä. Tunnet adrenaliinin ...
  • Ruokalaympäristön parantamista palvelumuotoilua ja katseenseurantalaitetta hyödyntäen 

   Kääriä, Maya (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   VTT toteutti katseenseurantalaitetutkimuksen. Tutkimuksen aineisto saatiin käymällä nämä videot läpi. Videoiden läpikäymisten aikana syntyi erinäisiä havainnointeja ruokalasta, ihmisten käyttäytymisestä ravintolaympäristössä ...
  • Yleisten infektiosairauksien omahoito : potilasohjeita Kuopion kaupungin ilta- ja viikonloppuvastaanoton asiakkaille 

   Jantunen, Susanna; Jääskeläinen, Laura (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa potilasohjeita muutamien yleisten infektiosairauksien omahoidosta yhteistyössä Kuopion kaupungin ilta- ja viikonloppuvastaanoton kanssa. Nuhakuume eli flunssa, kausi-influenssa ...
  • Asuntorakentamisen toteuttaminen ja kehittäminen kokonaisurakointimallilla 

   Arve, Niko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena oli tutkia kokonaisurakointina työskentelemistä ja sen kehittämistä. Tavoitteena oli löytää ongelmakohtia ja luoda kehitysmahdollisuuksia sekä parannuksia asiaan liittyen, myös urakointimallia pyrittiin ...
  • Matkailijarakenteen ja kehitystarpeiden tutkiminen : case Hailuoto 

   Seppänen, Pirta (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyöni tavoitteena oli selvittää Perämerellä sijaitsevan Hailuodon saaren kävijöiden rakennetta, ajanviettotapoja, mielikuvia, ostokäyttäytymistä ja kehittämisideoita. Tutkimuksen tarkoitus oli saada kattavaa tietoa ...
  • Automaattisia paloilmoittimia koskevien tietojen keräys, käsittely ja käyttö pelastuslaitoksilla 

   Kuosmanen, Markus (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Ajatus opinnäytetyöhön heräsi työskennellessäni hätäkeskuksessa ilmoitinlaitteiden parissa. Pelastuslaitoksien ja hätäkeskusten yhteistyö oli hyvin erilaista. Eri pelastuslaitosten tietojen keräys ja käsittely olivat hyvin ...