• Sekoittajan valmistuksen kustannusrakenteen parantaminen 

   Holopainen, Marko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Outotec Turulan sekoittimen toimitus- ja valmistusprosessin aikana syntyviä kustannuksia sekä esittää taloudellisesti kannattavia kehityskohteita. Työssä oli myös tarkoitus esittää ...
  • My Workouts: Brad Mehldau, independence, deep learning 

   La Mantia, Andrea (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   The core of this thesis is a collection of workouts (exercises) I’ve developed during many years of studying improvisation at the piano. Pianist Brad Mehldau has been a constant source of inspiration. In particular his ...
  • Digitalisaation taso kuntasektorilla : Case Varkauden kaupunki 

   Laihonen, Minna; Kuitunen, Vilma (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on Varkauden kaupunki. Opinnäytetyössä tehdyn tutkimuksen tavoitteena on selvittää Varkauden kaupungin digitalisaation tasoa kuntalaisten näkökulmasta sekä verrata sitä Porin ja Vaasan ...
  • Asiakaspalvelun vaikutus asiakkaan ostopäätöksessä 

   Venäläinen, Anni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää asiakaspalvelun merkitystä asiakkaan ostopäätökseen. Toimeksiantajana tälle työlle toimi Kuopion keskustan Intersport, joka on vapaa-ajan erikoisliike ja yksi Suomen tunnetuimpia ...
  • Lypsykarjatilan työtehokkuuden parantaminen : Lean-toimintastrategia apuna työajan hallinnassa 

   Vidgren, Juho (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tekemiseen innoitti Minna Tiitisen opinnäytetyö ”Työnkäytöltään tehokas ja toimiva lypsykarjatila – Työntutkimus kahdella suomalaisella lypsykarjatilalla”. Toimeksiantajana työssä oli yläsavolainen ...
  • Muunneltava lasten ajoneuvo 

   Harimaa, Harri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä tutkitaan olemassa olevan, minimotocrosspyörä Samurai 110cc kautta, kuinka yhdistää lasten minimotocrosspyörä ja -mönkijä modulaariseksi ajoneuvoksi. Ajoneuvot eivät ole tarkoitettu tieliikennekäyttöön, ...
  • Savonian tietoverkon runkoyhteyksien uudistaminen 

   Pluta, Roni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työn tarkoitus oli uudistaa Savonia-ammattikorkeakoulun tietoverkkojen runkoyhteyksiä. Työssä keskityttiin verkkoihin Opistotien kampuksella. Työn toimeksiantajana toimi Savonia-ammattikorkeakoulun tietohallinto. Työ ...
  • ELINTARVIKEPÄIVÄ 2017 - RINNAKKAISOHJELMIEN KOONTI 

   Kantala, Johanna; Willman, Salla; Männistö, Laura (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  • Sähkölaitteiston huolto- ja kunnossapito-ohjelma : Kajaanin Romu Oy 

   Määttä, Jarkko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä sähkölaitteiston huolto- ja kunnossapito-ohjelma Kajaanin Romu Oy:n metallinkierrätyslaitokselle. Työn toimeksiantaja oli Paikallis-Sähkö Oy, joka vastaa myös ...
  • Palvelujen myynnin tehostaminen : Tuplajäät Oy 

   Mertanen, Mikko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tuplajäät Oy on Siilinjärvellä toimiva jäähalli, joka tarjoaa erinomaiset puitteet jää- ja kuntosaliliikuntaan. Tuplajäät Oy tarjoaa asiakkailleen liikuntapalvelujen lisäksi myös sauna- ja kokoustiloja. Tämän opinnäytetyön ...
  • Saha-alueen jakeluverkon suojausten tarkastelu 

   Moilanen, Jani (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutustua Kuhmo Oy:n saha-alueen sähkönjakeluverkkoon sen rakenteeseen, kom-ponentteihin ja verkossa mahdollisesti tapahtuviin vika- ja häiriötilanteisiin. Tavoitteena oli myös selvittää ...
  • UPS-laitteen määritys 

   Kedonperä, Santeri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja mitoittaa UPS-järjestelmä SSAB Europe Oy:n Hämeenlinnan tehtaalle elvyttämö 2 -valvomon tietokoneille ja prosessia ohjaaville elimille. Tarkoituksena oli tutkia ...
  • Siilinjärven jäteaseman sähkösuunnitelma 

   Ikonen, Pekka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli Siilinjärven jäteaseman sähkösuunnitelma. Opinnäytetyö tehtiin tilauksena Sähköasennus Sähkömestarit Oy:lle. Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä Siilinjärven jäteasemalle sähkösuunnitelma, ...
  • SÄHKÖN LAADUN ANALYSOINTI JA RAPORTOINTI 

   Vähäsarja, Sami (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aihe oli sähkön laatu, sen analysointi ja raportointi. Työn tavoitteena oli tuottaa AH-Talotekniikan käyttöön raportointipohjat, jotka luodaan Chauvin Arnoux’n sähkönlaatumittarin mukana tulevalla ohjelmistolla, ...
  • SUUNNITTELUTOIMISTON LAATUJÄRJESTELMÄN PÄIVITTÄMINEN JA KEHITTÄMINEN BIM-NÄKÖKULMASTA 

   Matilainen, Kai (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli päivittää ja kehittää nykyistä laatujärjestelmää BIM-näkökulmasta. Tavoitteisiin kuului lisäksi Revitin aloituspohjan päivittäminen, johon lisättiin perusnäkymiä ja muita valmisasetuksia. ...
  • Suurhäiriöiden analysointi ja varautuminen verkkoyhtiössä 

   Asikainen, Joel (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena on suurhäiriöiden analysointi ja niihin varautuminen verkkoyhtiössä (Järvi-Suomen Energia Oy). Tavoitteena oli analysoida verkkoyhtiön varautumista sähköverkon suurhäiriötilanteisiin ja tutustua ...
  • Lempyyn koulun kuntoarvio 

   Karjalainen, Riikka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö perustuu Suonenjoen kaupungille kesällä 2015 tehtyyn Lempyyn koulun kunto- ja korjauskustannusarvioon. Kuntoarvion tarkoituksena oli antaa Suonenjoen kaupungille tarkempaa tietoa Lempyyn koulun kunnosta ...
  • Naudan alkiohuuhtelun kehittäminen - superovulaatiokäsittely ja tuorealkioiden viileäkuljetus 

   Kukkonen, Sara (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä raportoidun tutkimuksen tavoitteena oli kehittää naudan alkiohuuhtelun superovulaatiokäsittelyohjelmaa ja tuorealkioiden viileäkuljetusta. Tutkimuksessa selvitettiin, poikkeaako nykyisin käytössä olevan ...
  • Nykyteknologian hyödyntäminen lemmikkieläinten hyvinvoinnin seurannassa 

   Mattola, Markus (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena oli nykyteknologian hyödyntäminen lemmikkieläinten hyvinvoinnin seurannassa. Työssä perehdyttiin lemmikkieläinten aktiivisuuspantoihin, jotka vastaavat niin teknisesti kuin ominaisuuksiltaan ihmisten ...
  • Uuden työntekijän perehdyttäminen : case : Puljonki Oy 

   Leivonen, Laura (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli laatia Puljonki Oy:lle perehdytyskansio, jonka avulla uuden tuotannon työntekijän on helpompi hahmottaa uuden työpaikan toimintaa. Opinnäytetyössä selvitettiin perehdyttämisen ...